Peter Luykx

 


Peter Luykx werd geboren in 1964 in Neerpelt en groeide op in Lommel. Hij is papa van Lotte, Jef, Rik, Sien, Anne en Tineke. Na zijn studies Economie in Gent, ging hij aan de slag in het  familie- en bouwbedrijf. Als ondernemer en bedrijfsleider voelde Peter zich ook sterk maatschappelijk betrokken.

 

N-VA: een logische keuze

Vlak na de oprichting, in 2002, sloot Peter zich aan bij de N-VA. Als ondernemer trachtte hij al de zaken concreet aan te pakken. Die duidelijkheid trof hij ook aan bij de N-VA.

Politiek zit letterlijk in Peters DNA: professor Theo Luykx schreef bijvoorbeeld De Politieke Geschiedenis van België en oom en naamgenoot Peter Luykx was oorlogsburgemeester in Lommel. Peters familie werd na de Tweede Wereldoorlog onrechtvaardig behandeld door de Belgische staat. Hier ligt de kiem van zijn streven naar rechtvaardigheid, waardoor hij een overtuigd Vlaams-nationalist werd.

Expert in buitenlandse thema’s

De afgelopen zeven jaar leerde Peter het parlement van binnen en van buiten kennen. In december 2007 legde hij de eed af in de Kamer. Zijn eerste kennismaking met de nationale politiek vond plaats in de commissies Infrastructuur en Financiën & Begroting.

Drie jaar later verlengde hij zijn mandaat en werd hij aangesteld als eerste ondervoorzitter in de commissie Buitenlandse Betrekkingen. Daarin volgde hij onder meer de Arabische revolutie, Centraal Afrika, de diplomatieke beweging en de rol van ons land in de conflictbestrijding in het buitenland op. Als lid van de commissie Bedrijfsleven verdedigde hij de hervorming van de Orde van Architecten.

‘IJzeren Peer’

Peter brak een lans voor het ondernemerschap en de bouwsector in het bijzonder. Zijn resolutie over de IJzeren Rijn-onderhandelingen werd door meerderheid en oppositie goedgekeurd. Omwille van zijn vele tussenkomsten in dit dossier kreeg hij de bijnaam ‘IJzeren Peer’.

Een lokale sterkhouder

Als eerste Lommels N-VA-lid en plaatselijk voorzitter stampte Peter in 2003 een stevige afdeling uit de grond. Die telt vandaag zes raadsleden en kan rekenen op de steun van een 20-koppige bestuursploeg. Van  2006 tot 2014 voerde  Peter de Lommelse oppositie aan.

De weinige vrije tijd die hem rest verdeelt Peter over zijn gezin en het verenigingsleven. Zo is hij bestuurslid van Davidsfonds Lommel,  lid van de Orde van den Prince en lid van Scabinatus van Erfgoed Lommel.

Profiel

Werkzaamheden in de Kamer

Politieke loopbaan

 • Ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Vast lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
 • Vast lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
 • Vast lid Commissie opvolging Buitenlandse missies
 • Vast lid Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
 • Plaatsvervangende Lid Commissie voor de Landsverdediging
 • Voorzitter N-VA afdeling Lommel (2002-2006) 
 • Lid van de nationale Partijraad N-VA
 • Federale verkiezingen 2003 – kandidaat 2de effectieve voor de kamer
 • Vlaamse verkiezingen 2004 – kandidaat 3de opvolger 
 • Gemeenteraadslid en fractieleider Lommel (2006 - ) 
 • Federale verkiezingen 2007 – verkozen als Volksvertegenwoordiger (2007 - heden)

Opleiding

Culturele en sociale engagement

 • Humaniora (latijn-wetenschappen) Sint-Pieterscollege Lommel
 • Hoger economisch onderwijs te Gent afgestudeerd in 1988
 • International Business Course in York 1989
 • Reserve officier infanterie 1990 in Aarlen
 • Bestuurslid Davidsfonds Lommel
 • Voorzitter Lommelse Ondernemers Club (2000-2007)
 • Lid van de Orde van den Prince
 • Lid Parlementaire Vereniging Vlaanderen - Zuid-Afrika

 

 

Medewerkers

Laure-Anne Rigaux

Parlementair Medewerker