Vraag van de heer Peter Luykx aan de eerste minister over "de brexit" (nr. P3336)

Vraag van Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, beste collega's, mijnheer de uittredende premier, de resurrection, de verrijzenis van Theresa May is inderdaad een feit, maar dat ten spijt blijft het zwaard van Damocles, de brexit, boven ons hoofd hangen. Wij hadden natuurlijk liever geen brexit gezien; dat is duidelijk. Liever hadden wij een andere weg gekozen, of dan toch tenminste een handelsvriendelijke brexit, waarbij een langere transitie mogelijk was. Tot nu toe is die harde brexit nog geen feit, maar na de stemming eerder deze week in het Brits parlement waarbij het handelsakkoord weggestemd werd, moeten wij ons voorbereiden op het ergste. Er is geen andere weg. Wij moeten zorgen dat we klaar zijn, want in het geval van een harde brexit komt er geen overgangsregeling, geen backstop, en dan vallen de internationale relaties vanaf 29 maart gewoon weg. Het Verenigd Koninkrijk is dan niet meer dan een derde land. Het is een eiland; het zal niet wegdrijven, maar er zijn. Voor België en vooral voor Vlaanderen is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke handelspartner.

 

Mijnheer de uittredende premier, met het oog op die brexit wil ik drie prioriteiten naar voren schuiven. In eerste instantie zullen wij met veel interesse de federale brexit-wet bekijken, een noodwet die u zult voorleggen. Die wet is nodig voor verschillende zaken die al opgesomd werden, zoals de douanecontrole, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de verblijfsrechten en de arbeidskaarten. Het komt er eigenlijk op neer dat vanaf dan elke Brit hier een migrant is.

Ten tweede, de brexit is niet alleen voor de regering, maar ook voor het Parlement een prioriteit. Collega's, ik richt mij dan ook tot u. Naar onze mening wordt het volledige Parlement best betrokken bij de bespreking van die brexit-wet. Daarom stellen wij een brexit-week voor, een periode waarin alle betrokken departementen in de commissievergaderingen haarfijn uitkammen welke maatregelen er dienen te worden genomen. Het gaat namelijk om een ingewikkeld keurslijf met heel wat regeltjes en toepassingen.

Tot slot, de brexit dient alle prioriteit te krijgen omdat ook de deelstaten betrokken moeten worden en blijven, wat voor ons een absolute must is. Op Vlaams niveau werden er al heel wat initiatieven genomen. Mijnheer de uittredende premier, in welke mate wilt u het Parlement met de commissies betrekken bij de bespreking van uw aangekondigde lijvige brexit-wet?

 

Antwoord van de eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, collega's, de brexit is inderdaad de keuze van het Britse volk, die het nu meer dan twee jaar geleden heeft gemaakt. Ik hoef u er niet aan te herinneren dat wij de keuze van de UK betreuren. Wij willen alles doen voor een sterke relatie in de toekomst op alle vlakken met de UK, die voor ons een sterke partner moet blijven. In november 2018 hebben wij, zijnde 27 lidstaten, met de eerste minister van de UK een akkoord over de eerste fase bereikt. Dans le cas de cette première phase, cet accord de retrait a fait l'objet d'une délibération au mois de novembre. Le Parlement britannique, il y a deux jours, a exprimé son rejet de cet accord de retrait. Á travers ce message, le Parlement britannique dit ce qu'il ne veut pas mais ne dit pas ce qu'il veut. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle la première ministre a pris l'initiative d'engager, en ce moment même, des discussions avec les différents groupes parlementaires pour tenter de faire la clarté sur la position britannique. 

Ten tweede, ik bevestig dat wij, zijnde de 27 Europese lidstaten, in november en december 2018 net zoals Theresa May geoordeeld dat het gemaakte akkoord het best mogelijke akkoord is. Dat is een belangrijk punt en een belangrijk signaal. Dat betekent immers dat het in onze en in mijn ogen niet de verantwoordelijkheid van de 27 Europese landen is om een politieke prijs te betalen voor politieke moeilijkheden in de UK op de rug van onze burgers en onze bedrijven. Cela veut donc dire que dans les jours qui viennent, plusieurs possibilités théoriques existeront en Grande-Bretagne. La balle est d'abord dans le camp de la Grande-Bretagne. Cela peut être l'activation de l'article 50, des élections anticipées, un référendum évoqué par certains en Grande-Bretagne. Nous verrons bien. Toujours est-il que même si un hard Brexit peut encore être évité, ce qui est bien sûr notre préférence, il n'en reste pas moins que nous devons nous préparer. Nous n'avons pas attendu les derniers jours pour le faire. Cela fait des mois que nous avons engagé le travail de manière discrète parce que nous ne voulions pas perturber les négociations menées par Michel Barnier. Il est certain que si avec tambours et trompettes, on avait annoncé des préparations, on nous l'aurait à juste titre reproché. Cela aurait montré que nous ne croyions pas au bon succès de ces négociations sur cette première phase et sur l'accord de retrait. Ik wil proberen in dat verband zo concreet mogelijk te zijn. Is het een moeilijke situatie, nu de regering in België in lopende zaken is? Ja, dat is zeker het geval. Zij die daarvoor gekozen hebben, moeten in de huidige moeilijke omstandigheden ook de gevolgen en de factuur aanvaarden. Er zijn inderdaad jobs en investeringen in gevaar en er komen ernstige moeilijkheden af op zowel de kmo's als de grote bedrijven, waaronder heel wat administratieve lasten. Dat is de realiteit vandaag. Daarom moeten wij vandaag dan ook alert blijven en hard werken.

On a donc immédiatement pris la décision, dans le cadre du Comité ministériel restreint, de proposer ce vendredi un texte de loi au gouvernement en espérant pouvoir l'amener au Parlement. Ce texte a été préparé de longue date par nos experts et prévoit, sur les différents sujets très concrets, des adaptations de notre réglementation. Je donne quelques exemples. C'est un texte technique, détaillé et important. Ik geef een paar voorbeelden.

Ten eerste, behandelt de tekst de rechten van de burgers. Iedereen begrijpt dat de brexit voor families, mensen zowel hier in België en Europa als in het Verenigd Koninkrijk, een nieuwe situatie is. Het UK wordt een derde land en dat is een andere situatie op juridisch vlak. Il est donc indispensable d'adapter nos réglementations pour déterminer des périodes provisoires, dans un cadre de réciprocité maximale, pour faire en sorte que des droits qui seraient donnés à des citoyens britanniques ici soient également reconnus à des citoyens belges ou européens en Grande-Bretagne. Het gaat dus om de rechten van de burgers.

Ten tweede, ook omwille van het belang van onze bedrijven hebben wij de jongste dagen, maanden zelfs hard gewerkt met onder andere de totstandkoming van de zomerakkoorden. Zo hebben wij al de principiële budgettaire beslissing genomen om extra personeelsleden te rekruteren voor de douane en het voedselagentschap. Nous avons décidé de réformer la façon dont les douanes travaillent pour tenter, en cas de hard Brexit, de faciliter la vie des entreprises au maximum, ou plutôt de réduire les difficultés qui pèseront demain sur ces dernières. Dans ce but, nous voudrions organiser la communication maximale avec les petites, moyennes et grandes entreprises pour qu'elles puissent se préparer. Avec le SPF Emploi et le ministre, nous travaillons sur les impacts macro-économiques et sur les conséquences en termes d'inspection sociale Je prends un autre exemple: les contrats de travail. Ceux-ci sont régis par des règles. Aujourd'hui, nous appartenons à l'union douanière, au marché intérieur. Ces contrats subiront l'impact potentiel de cette situation. Des entreprises qui travaillent quotidiennement via des maisons-mères ou des filiales subiront un impact. Elles se demanderont comment elles seront désormais traitées, juridiquement. Là aussi, des réponses doivent être apportées. Een ander voorbeeld betreft het klimaat- en energiebeleid gelet op de interconnectie met het UK omwille van de bevoorradingszekerheid. Daarin hebben we de jongste weken en maanden belangrijke investeringen gerealiseerd. Neem bijvoorbeeld het Nemoproject. We moeten onze wetgeving aanpassen opdat wij in staat zouden zijn juridisch de continuïteit te waarborgen en de collaterale effecten maximaal te beperken. Comme certains l'ont évoqué, la sécurité alimentaire est, par ailleurs, un élément très important. Beaucoup d'entreprises du secteur agroalimentaire sont directement concernées en Grande-Bretagne et en Belgique. Il faudra davantage d'inspecteurs, probablement 300 collaborateurs de plus selon les analyses réalisées, de la même façon que nous avons proposé d'augmenter le personnel pour les douanes pour la sécurité alimentaire au SPF Emploi. Peut-être sera-ce nécessaire pour la police également en raison des contrôles qui devront être opérés. Comme vous le voyez, énormément de sujets doivent nous mobiliser. Nous comptons sur la responsabilité du Parlement, vu la situation politique, pour faire en sorte que ces textes de loi puissent être débattus et votés le plus rapidement possible. Cela permettra de donner un signal maximal de stabilité sur ce sujet. 

Nog een laatste belangrijk punt op Europees niveau is het Europees budget. Ik herinner mij de boeiende discussies van de voorbije maanden over de financiële toekomst van de Europese Unie. Concrete antwoorden op die uitdaging vormen een signaal inzake de geloofwaardigheid van de Europese Unie. À cet égard, nous nous mobilisons avec les ministres concernés, depuis de nombreux mois déjà, sur deux points en particulier. Premièrement, les propositions budgétaires de la Commission visent à réduire nos capacités de financement en lien avec les droits de douane. Nous plaidons pour le maintien de la règle des 20 % pour les droits de douane. C'est très important pour nous. La bataille n'est pas gagnée mais a fortiori, avec les impacts du Brexit, il y a des arguments supplémentaires pour batailler sur le plan politique. Deuxièmement, nous pensons que les pays et les régions les plus affectés par le Brexit doivent pouvoir, demain ou après-demain, bénéficier de la solidarité européenne, au travers des fonds de globalisation ou des fonds de cohésion. Il y a, en la matière, des points dont nous devons débattre.

Tot slot, ik wil duidelijk zijn. Wij zullen alert blijven, wij zullen onze verantwoordelijkheid opnemen, zelfs nu de regering in lopende zaken is na een keuze die ons, de bedrijven en de burgers in een moeilijker situatie heeft gebracht. Maar ook de deelstaten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid ter zake. De verdeling van de bevoegdheden in ons land houdt in dat de deelstaten ook klaar moeten zijn. Dat is de reden waarom ik in het Overlegcomité de deelstaten heb gevraagd dat zij ook hun rol zouden vervullen. Ik ben van plan zo snel mogelijk een nieuwe vergadering van het Overlegcomité te organiseren, hopelijk in de loop van volgende week, om zekerheid te krijgen dat de deelstaten niet enkel toespraken houden, maar ook daden stellen en concrete beslissingen nemen.

 

Repliek van Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de eerste minister, de brexit-week, die wij voorstellen, mag geen nieuw rondje palaveren zijn. Zij moet dienen om met het Parlement en de regering in lopende zaken de brexit te bespreken. Dat de regering in lopende zaken is hindert de regering noch het Parlement om de zaak aan te pakken. De heer Van der Maelen verwees al voor de tweede keer naar de puinhoop van de regering. Wel, ik kan één ding zeggen: de regering heeft de voorbije vier jaar niets anders gedaan dan de puinhoop van decennia PS en sp.a op te ruimen. Mijnheer de eerste minister, u zegt dat u geen regering in lopende zaken hebt gewenst. In dat verband laat ik u opmerken dat u wel een keuze had. U bent namelijk naar Marrakesh gegaan, wij niet. Nu moeten wij roeien met de riemen die wij hebben. Wij zullen ons constructief opstellen, zoals wij dat de voorbije vier en een half jaar altijd gedaan hebben. Op onze fractie kunt u rekenen, als het gaat om constructief werk!