Schriftelijke Vraag aan minister D. Reynders betreffende: "Vandalisme bij Belgische consulaat in Barcelona"

Vraag van Peter Luykx 20/09/2018:

In augustus 2018 bekladden extreemrechtse vandalen het Belgische consulaat in Barcelona met slogans tegen Puigdemont en het Belgische rechtssysteem. De boodschappen op de gevels van het gebouw lieten weinig aan de verbeelding over: "Puigdemont naar de gevangenis", "België medeplichtig aan separatisme" en ook "België: toevluchtsoord voor misdadigers". De slogans werden ondertekend door La Falange, extreemrechtse aanhangers van het oude Franco-regime.

1. Heeft ons land een klacht ingediend tegen deze daad van vandalisme aan het adres van België? Wordt er een onderzoek ingesteld?

2. Welke stappen heeft de Spaanse regering ondernomen als reactie op deze vernielingen? Een krachtige veroordeling vanwege Madrid heb ik vooralsnog niet mogen lezen of horen.

3. Ondervinden onze ambassade in Madrid en ons consulaat in Barcelona nog andere, soortgelijke vormen van intimidatie?

Antwoord van minister Reynders 21/11/2018:

De graffiti werden aangebracht op de gevel en gemeenschappelijke ingang van het gebouw dat het consulaat huisvest. Wij hebben per Verbale Nota laten weten dat we beschouwen dat dit schade toebrengt aan het imago van België en dat aldus de overheid tekortgekomen is in haar verplichting, zoals voorzien in het artikel 31.3 van het verdrag van Wenen inzake consulair verkeer (1963) om “alle passende maatregelen te nemen om de consulaire gebouwen tegen indringers en tegen het toebrengen van schade te beschermen en te verhinderen dat de rust van de consulaire post op enigerlei wijze wordt verstoord of aan zijn waardigheid afbreuk wordt gedaan.” De Catalaanse politie, de Mossos d’esquadra, hebben een onderzoek ingesteld naar dit incident. Zowel bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als bij de regionale minister van Buitenlandse Zaken van Catalonië E. Maragall werd gevraagd (en herhaald) op de hoogte gehouden te worden van het onderzoek van de Mossos d’Esquadra. Er werden geen andere soortgelijke incidenten vastgesteld, noch in onze ambassade in Madrid, noch in ons consulaat in Barcelona.