Schriftelijke Vraag aan minister D. Reynders betreffende: "Het overlijden van landgenoot Danny Byltjens in India."

Vraag van Peter Luykx 07/06/2018:

Twee jaar geleden kwam landgenoot Danny Byltjens te overlijden in India, toen hij daar voor zijn werk verbleef. Indiase rapporten berichten over een natuurlijke dood, maar uit een autopsie in ons land leren wij iets heel anders. De man had een schedelbreuk, een leverscheur en miste nota bene zijn hart en twee nieren. Uit deze vaststellingen blijkt dat het zogenaamde natuurlijke overlijden in werkelijkheid een gewelddadig overlijden is. Danny Byltjens lijkt het slachtoffer te zijn geworden van orgaanhandelaars. De Belgische juridische instanties zijn een onderzoek opgestart en wilden een rogatoire commissie naar India sturen. Twee jaar na de feiten is die commissie nog steeds niet vertrokken, omdat elk groen licht uit India ontbreekt. Door het gebrek aan Indiase medewerking zit de zaak muurvast. De familie van het slachtoffer blijft wrang zitten met al haar vragen. Vandaag slaat ze een noodkreet, om via hernieuwde aandacht beweging in het onderzoek te krijgen. 1. Welke inspanningen zijn tot nu toe op diplomatiek vlak geleverd om deze zaak een duw in de rug te geven? 2. Welke inspanningen bent u van plan in de toekomst te zullen leveren om de stilstand in deze zaak weg te nemen? Welke mogelijke pistes zijn er volgens u om een betere medewerking vanuit India te verkrijgen? 3. Kan deze zaak gekoppeld worden aan andere vormen van samenwerking tussen beide landen om de stilstand te doorbreken? 4. Zijn er soortgelijke precedenten uit het verleden waarbij ons land botste op het gebrek aan juridische en politieke medewerking met een ander land? Zo ja, wat kunnen wij uit deze precedenten leren?

Antwoord van minister Reynders 22/06/2018:

De verschillende Belgische aanvragen voor rogatoire commissies die voor dit dossier aan India werden overgemaakt, werden steeds ondersteund door diplomatieke demarches van onze ambassade te New Delhi. De FOD Buitenlandse Zaken zal dit dossier blijven ondersteunen. Een bilateraal verdrag inzake wederzijds rechtshulp in strafzaken werd ondertussen onderhandeld en geparafeerd. Het is mijn wens dat dit verdrag zo snel mogelijk ondertekend wordt, waarna de ratificatieprocedure kan starten. De goede diplomatieke betrekkingen met Indië zorgen ervoor dat een oplossingsgerichte dialoog gevoerd wordt. Dit is trouwens een agendapunt van de directeur Azië voor een werkvergadering gepland op 7 maart met de Indische ambassadeur. Het bestaan van een bilateraal verdrag inzake gerechtelijke samenwerking is altijd een pluspunt. De FOD Justitie beslist echter welke landen prioritair zijn om dergelijke verdragen mee te onderhandelen.