Schriftelijke Vraag aan minister D. Reynders betreffende: "De NAVO-top van juli 2018."

Vraag van Peter Luykx 26/04/2018:

De eerstvolgende top van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) zal plaatsvinden op 11 en 12 juli 2018 in Brussel. Deze top volgt nog geen jaar na de jongste topbijeenkomst van de NAVO-leden, eveneens in onze hoofdstad, die werd gecombineerd met de opening van het gloednieuwe NAVO-hoofdkwartier. 1. a) Kan u inzicht geven in het voorlopige inhoudelijke programma van deze topbijeenkomst? Welke thema's zullen centraal staan? b) Welke accenten wenst onze regering tijdens deze top te leggen? c) Welke doelstellingen stelt zij voorop? d) Waar wil de regering landen op het einde van de top? 2. De Ministerraad keurde reeds de oprichting van een taskforce goed om de top in goede banen te leiden. Deze zal belast zijn met de algemene coördinatie en de supervisie van de organisatie. Welke andere bijzondere maatregelen worden er genomen om een goed verloop te garanderen en kan u deze toelichten? 3. Hoogstwaarschijnlijk zal ook de Amerikaanse president Donald Trump naar Brussel afreizen. In welke mate zal dit verlammend zijn voor onze hoofdstad? 4. Hoe zullen de kosten verdeeld worden tussen de NAVO en de federale regering? Wat zal de top exact aan ons land kosten?

Gepubliceerd zonder antwoord.