Schriftelijke Vraag aan minister D. Reynders betreffende: "De gloednieuwe Belgische ambassade in de DRC"

Vraag van Peter Luykx 27/11/2017:

Op 27 november 2017 zal u de gloednieuwe Belgische state-of-the-art ambassade in Kinshasa inhuldigen. Het is een zeer groot en imposant gebouw, waarvan de bouw verschillende jaren in beslag nam. Volgens persberichten kostte dit gebouw 11 miljoen euro en zullen er 200 personeelsleden werken. Zijn deze cijfers correct en up-to-date? Nu het gebouw af is en in dienst treedt als ambassadegebouw, kan u ons volgende cijfers bezorgen?

1. a) Wat is het exacte prijskaartje dat aan dit ambassadebouw vasthangt? b) Hoeveel personeelsleden zullen hier exact werkzaam zijn?

2. Ook diplomaten van de Nederlandse ambassade zullen op basis van een huurovereenkomst hun intrek nemen in dit ambassadegebouw. Wat is de precieze personeelsverhouding tussen de Belgische en Nederlandse diplomaten in dit gebouw?

3. Kan u het prijskaartje van de ambassade in Kinshasa in perspectief plaatsen met de prijskaartjes van andere Belgische ambassades? Op welke plaats staat dit nieuwe ambassadegebouw in een top 50 van duurste Belgische ambassadegebouwen?

4. a) Vindt u de omvang en het prestige van dit ambassadegebouw in verhouding met de huidige bilaterale relaties tussen de DRC en ons land? b) Zal u president Kabila ontmoeten tijdens de inhuldiging van de Belgische ambassade? Zo niet, zal een andere vertegenwoordiger van de Congolese staat op deze inhuldiging aanwezig zijn?

Antwoord van minister Didier Reynders 29/01/2018:

1. a) De prijsofferte van het basisdossier 'bouw van een nieuwe kanselarij' bedraagt 10.495.000 euro. Tot nu toe zijn er twee goedgekeurde bijaktes: de renovatie van de villa DAS op het terrein van de nieuwe ambassade (465.000 euro) en de bouw van een nieuwe omheiningsmuur nadat bleek dat de bestaande muur in zeer slechte staat was (slechte fundering) - 899.500 euro. Er zijn nog een aantal bijkomende werken waarvoor de onderhandelingen nog lopende zijn met de aannemer, dit ook in het kader van de boete die de aannemer zal moeten betalen wegens een laattijdige uitvoering. b) Onze ambassade bestaat uit verschillende diensten waar in totaal een 100-tal personen werkzaam zijn, zowel uitgezonden medewerkers als lokaal aangeworven medewerkers. Inbegrepen in dit totaal zijn een 15-tal Belgische militairen werkzaam in het gedeelte defensie die in dienst staan ter bescherming van de Ambassadeur, maar ook het personeel en de gebouwen.

2. De Nederlandse ambassade telt momenteel een 20-tal uitgezonden en lokaal aangeworven medewerkers. In het nieuwe ambassadegebouw zijn ook volgende organisaties gehuisvest: de Belgische Technische Coöperatie (BTC), een economische en commerciële attaché van de Brusselse Regering (BIE) en de Belgo-Congolese-Luxemburgse Kamer van Koophandel. De BTC stelt een 30-tal medewerkers te werk in hun zetel in Kinshasa, BIE vertegenwoordigt een drietal medewerkers net als de Kamer van Koophandel. Dit nieuwe gebouw verzekert de representatieve uitstraling van de Belgische Ambassade, de andere ambassades en organisaties aanwezig in het gebouw ten aanzien van de mensen die er werken maar ook de talrijke bezoekers die er dagelijks ontvangen worden.

3. Mijn administratie werkt momenteel aan de valorisatie van ons gebouwenpatrimonium in het buitenland. Exacte cijfers kan ik op dit moment niet geven, maar bijvoorbeeld onze ambassade in Parijs zal aanzienlijk meer waard zijn dan de ambassade in Kinshasa.

4. a) Hoewel het waar is dat het uitblijven van verkiezingen momenteel een onstabiele situatie in de Democratische Republiek Congo teweegbrengt, moeten we onze bilaterale relaties op lange termijn bekijken. België zal blijven aandringen opdat de uitgestelde verkiezingen van 2016 georganiseerd zullen worden en zo de Congolese instellingen opnieuw legitimiteit verschaffen. Op het ogenblik dat het vertrouwen tussen de Congolese bevolking en zijn overheid hersteld is, zal een nieuwe dynamiek ontstaan tussen DRC en de internationale gemeenschap, inclusief in de bilaterale relaties met België. In die context moet men de investeringen in het immobiliënpark begrijpen en plaatsen in een middellang tot lange termijnperspectief in plaats van een directe link met de huidige politieke instabiliteit te maken. Bovendien delen we het gebouw met andere organisaties, zoals de BTC, de regionale entiteiten, en onze Nederlandse collega's, die hiervoor ook een financiële bijdrage leveren. b) Ik heb geen onderhoud gehad met de Congolese autoriteiten tijdens mijn bezoek aan Kinshasa. Ik had er niet om gevraagd. Ik heb wel, zoals voorzien, mijn Congolese homoloog, She Okitundu, ontmoet in de dagen erna tijdens de EU-Afrika top te Abidjan. Het doel van het korte bezoek in Kinshasa was de inhuldiging van het nieuwe ambassadegebouw. Daarnaast is er gesproken over zaken gerelateerd aan de verkiezingskalender die momenteel onder de aandacht is bij de politieke Congolese spelers, zoals het aannemen van geschikte wetgeving.