Schriftelijke Vraag aan minister D. Reynders betreffende: "De aanwezigheid van Taiwan bij de Wereldgezondheidsvergadering 2018."

Vraag van Peter Luykx 09/05/2018:

Eind mei 2018 zal de 71ste Wereldgezondheidsvergadering (WHA) plaatsvinden in Genève. Voor het tweede jaar op rij zal dit zonder de aanwezigheid van een Taiwanese waarnemersdelegatie zijn. Terwijl vandaag de deadline afloopt voor registratie als waarnemer, heeft Taiwan geen uitnodiging mogen ontvangen. Nochtans verkreeg Taiwan in 2009 de waarnemersstatus bij de Wereldgezondheidsvergadering en heeft het sindsdien jarenlang proactief zijn steentje bijgedragen aan diens werkzaamheden. Het land heeft een sterke inbreng gehad bij de uitbouw van regionale en globale ziektepreventie-netwerken en vervult een grote ondersteunende rol ten aanzien van andere landen bij ziektepreventie en het versterken van de gezondheidszorg. Nu de deur van de WHA voor de tweede maal op rij gesloten blijft, lijkt een breuk met die jarenlange constructieve samenwerking compleet, en dat betreuren wij. Ziektes kennen immers geen grenzen en vereisen diepgaande globale samenwerking, zonder blinde vlekken. 1. Ik ondervroeg u reeds vorig jaar over de afwezigheid van Taiwan bij de 70ste Wereldgezondheidsvergadering. Toen lichtte u het federale en Europese standpunt ten aanzien van deze kwestie uitgebreid toe. Wordt dit standpunt enigszins gewijzigd nu Taiwan voor de tweede maal op rij geen uitnodiging krijgt? Werd deze kwestie recent besproken op EU-niveau? 2. Deze kwestie kadert in een algemene verharding van China ten aanzien van Taiwan. Is er op Europees niveau sprake van diplomatieke contacten met China om aan te dringen op een pragmatische oplossing voor deelname van Taiwan aan internationale samenwerkingsverbanden in de toekomst? 3. U plant een bezoek aan China op het einde van het jaar. Bent u van plan om de bilaterale relaties China-Taiwan, alsook de deelname van Taiwan aan internationale samenwerkingsverbanden, daar te bespreken?

Antwoord van minister Reynders 12/06/2018:

Het standpunt van België dat ik vorig jaar toelichtte is niet gewijzigd. België is nog steeds voorstander van betekenisvolle deelname van Taiwan aan technische vergaderingen van gespecialiseerde multilaterale fora onder bepaalde voorwaarden. Om te kunnen deelnemen als observator aan de Wereldgezondheidsvergadering (WHA), dient Taiwan echter, zoals u weet, een uitnodiging te ontvangen van het secretariaat van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het secretariaat heeft beslist Taiwan dit jaar geen dergelijke uitnodiging te sturen. Wat het standpunt van de EU betreft en haar mogelijke contacten met China om een pragmatische oplossing te bepleiten voor deelname van Taiwan aan internationale samenwerkingsverbanden in de toekomst, moge ik u verwijzen naar het antwoord dat EU-Hoge Vertegenwoordigster F. Mogherini daarop zal geven aan het Europees Parlement (vraag E-002615-18 van Jens Gieseke (PPE), Sven Schulze (PPE) van 16 mei 2018). In de EU-Strategie inzake China van juli 2016 moedigt de EU China en Taiwan aan om te werken aan pragmatische oplossingen voor de deelname van Taiwan aan internationale verbanden, wanneer deze in overeenstemming is met de EU "One China Policy" en de EU-beleidsobjectieven. De EU verklaart dat in het geval van de WHO, de technische deelname van Taiwan inderdaad in het belang van de EU is. Ik moge nog opmerken dat WHA een VN-vergadering is, waarin geen Europees standpunt wordt ingenomen, aangezien de EU geen lid is van de WHO. Het Belgische Eén Chinabeleid en de betekenisvolle deelname van Taiwan aan gespecialiseerde multilaterale fora onder bepaalde voorwaarden, wordt door mijn administratie met de Chinese gesprekpartners besproken wanneer dit opportuun is. Mijn volgend bezoek aan China is nog niet bevestigd.