Schriftelijke Vraag aan minister D. Reynders betreffende: "Belgische Schengenvisum aan mensenrechtenactiviste Lyudmila Kozlovska"

Vraag van Peter Luykx 01/10/2018:

Mijnheer de minister, De Poolse autoriteiten hebben vorige week met de vinger naar België gewezen. De Belgische ambassadeur in Warschau werd op het matje geroepen omwille van een speciaal visum dat België verleend had aan de mensenrechtenactiviste Lyudmila Kozlovska. De Oekraïense is voorzitster van de ngo Open Dialog, met vestiging in Warschau, en is een uitgesproken critica van de huidige Poolse regering. Polen heeft de activiste tot persona non grata in de Schengenzone verklaard en vraagt om “maximale waakzaamheid” voor haar. De regering beweert dat Lyudmila Kozlovska banden zou hebben met het Kremlin en beschuldigt haar in feite van spionage en een poging om de interne veiligheid te ondermijnen. België echter heeft beslist om haar een Schengenvisum te verlenen zodat zij aanwezig kon zijn bij een debat in het Europees Parlement. Ons land is overigens niet alleen in deze beslissing. Twee weken terug deden de Duitse autoriteiten hetzelfde, zodat zij kon deelnemen aan een debat in de Duitse Bondstag. Een maand geleden heeft België wél nog -onder Poolse druk- de activiste tegengehouden en teruggestuurd naar Kiev. Mijnheer de minister, mijn vragen aan u zijn de volgende:

1. Kan u enige klaarheid scheppen over deze zaak? Hoe beoordeelt de federale regering de Poolse aantijgingen aan het adres van Kozlovska? Op basis van welke redenen en informatie besliste ons land om tegen het Poolse oordeel in te gaan en Kozlovska een visum te verlenen?

2. Hoe is het contact met de Poolse autoriteiten verlopen? Wat zijn de concrete gevolgen van het conflict tussen Polen en België? Kan dit nog een staartje krijgen?

3. Critici verwijten Polen “het Schengen-informatiesysteem te misbruiken voor politieke doeleinden”. Wat is het standpunt van de federale regering hieromtrent?

Antwoord van minister Reynders 21/11/2018:

Naar aanleiding van de aflevering van een ‘visum kort verblijf met beperkte territoriale geldigheid (namelijk enkel België)’ door België aan Mevrouw Kozlovska werd de Belgische Ambassadeur op 25 september 2018 geconvoceerd door het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken (de Duitse Ambassadeur werd eerder geconvoceerd). De Poolse regering toonde zich ontevreden en vreest dat de veiligheid van de Schengenzone zo wordt ondermijnd. Als reactie werd er door de Belgische Ambassadeur in Warschau aan de Poolse autoriteiten meegedeeld dat Mevrouw Kozlovska werd uitgenodigd door verschillende fracties binnen het Europees Parlement en dus niet door België. België heeft - in lijn met de Schengencode art. 25, 1, a en als zetel van de Europese instellingen in navolging van de zetelakkoorden en op beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken - een visum afgeleverd dat enkel geldig was voor België (niet de hele Schengenzone) en beperkt in de tijd. België heeft dus de vigerende regels gevolgd.