Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Peter Luykx, Karl Vanlouwe op 24 februari 2011, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Europees beleid, Militaire operaties

Er moet ons iets van het hart. Wij zijn verwonderd over de lauwe reactie van ons land en van de Europese Unie op de slachtpartijen in Libië. Wij vinden dat België moet ijveren voor de schorsing van Libië uit de Mensrechtenraad van de VN en wij vragen ons ook af of wat nu in het Midden-Oosten en in …

Door Peter Luykx op 22 februari 2011

N-VA Kamerlid Peter Luykx vindt dat Libië zo snel mogelijk moet geschorst worden uit de VN-mensenrechtenraad. Dit orgaan, dat zetelt in Génève, waakt over de toepassing van de mensenrechten op internationaal vlak. "Minister Vanackere heeft destijds de beslissing genomen tegen de administratie in.  …

Door Karl Vanlouwe, Peter Luykx op 22 februari 2011, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Diplomatie

De gewezen socialistische adjunct-minister van Buitenlandse Zaken Hendrik Fayat (1908-1997) sprak op internationale conferenties niet uitsluitend Frans - wat in zijn tijd nochtans voor Belgische diplomaten de gewoonte was - maar ook Engels. In de jaren zestig veroorzaakte dit nogal wat opschudding …

Door Peter Luykx op 15 februari 2011

Lommel – In de Potstal van Domein De Groote Hoef organiseerde de Lommelse N-VA vanavond haar driejaarlijkse bestuursverkiezingen. Gert Poets (36) verlengde met unanimiteit van de stemmen zijn voorzitterschap. Pieter Wouters (30) neemt opnieuw het ondervoorzitterschap waar, Bart Kuppens (32) blijft …

Door Peter Luykx op 8 februari 2011

De gespreide slagorde waarin nu diverse ministers het overleg met Nederland en Duitsland over de Ijzeren Rijn aangaan, verzwakt de positie van België. Een dergelijk belangrijk dossier verdient een gecentraliseerde aanpak bij één regeringslid:  Kamerlid Peter Luykx van de N-VA dient  een resolutie …

Door Peter Luykx op 8 februari 2011

Kamerlid Peter Luykx van de N-VA stelt voor om de huidige Raad van Bestuur, waarin alleen vertegenwoordigers van de culturele sector zetelen, open te stellen voor onafhankelijke experts. Ook minister Van Quickenborne blijkt  dat een goed idee te vinden. De werking van de auteursrechtenvereniging …