Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Peter Luykx op 12 februari 2015, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Oekraïne

N-VA-Kamerlid Peter Luykx roept op om het pad van de diplomatie niet te verlaten bij het conflict in Oekraïne. Tegelijk moeten we rekening houden met de andere middelen die te onzer beschikking staan, indien het overleg zou falen. “Baat de wortel van de diplomatie niet, dan moet het Westen zich …

Door Peter Luykx op 6 februari 2015

Het Belang van Limburg BRUSSEL- De Kamer heeft gisteren meerderheid tegen minderheid een resolutie goedgekeurd waarin de regering wordt opgeroepen de Palestijnse staat te erkennen "op het ogenblik dat dit het meest geschikt wordt geacht". Als coördinator buitenlands beleid voor de grootste …

Door Peter De Roover, Peter Luykx, Hendrik Vuye op 20 januari 2015, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken

De N-VA heeft met de andere meerderheidspartijen een voorstel van resolutie in de Kamer ingediend dat de erkenning van de Palestijnse staat mogelijk moet maken. Het tijdstip van die erkenning is afhankelijk van de evolutie van vredesonderhandelingen tussen de beide betrokken partijen: Israëli's …

Door Peter De Roover, Peter Luykx op 19 november 2014, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Regio's in Europa

Het is niet omdat de N-VA-fractie de resolutie van Dirk van der Maelen niet (mee) ondertekent, dat wij het recht van de Palestijnen op een eigen staat zouden afwijzen. Het is opmerkelijk hoe Ludo Abicht eergisteren in DS onze standpunten afleidt uit een resolutie die wij niet schreven en niet …

Door Peter Luykx op 15 november 2014, over deze onderwerpen: Diplomatie, Economie

Tijdens het Kamerdebat over de beleidsverklaring van minister Reynders kwam de economische diplomatie, een initiatief van de minister uit de vorige legislatuur, kort aan bod. In het regeerakkoord staat niet dat deze regering dit beleid verderzet. Er staat evenmin dat de federale regering verder …

Door Peter Luykx op 20 oktober 2014, over deze onderwerpen: Regio's in Europa

William Van Laeken omschrijft in DS van dit weekend het meer dan 300 jaar oude Catalaanse streven naar Independencia als een aangeblazen vraag om onafhankelijkheid. Een sluipend griepje dat kunstmatig wordt opgestookt. Nuanceren mag, maar wie vandaag deze evolutie als een akkefietje omschrijft is …