Vlaanderen en Europa gegijzeld door het Waalse Parlement

Door Peter Luykx op 29 april 2016, over deze onderwerpen: Plenaire tussenkomsten

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), het nieuwe vrijhandelsakkoord tussen Europa en Canada krijgt met de aanname van een resolutie in het Waalse Parlement een onverwachte communautaire dimensie. Zoals de Waalse regering, bij monde van minister-president Paul Magnette al aangaf is Wallonië niet langer bereid om de federale regering het vrijhandelsakkoord zonder meer te laten ondertekenen. In de Kamer ondervraagt Peter Luykx(N-VA) minister Reynders over het Waalse verzet tegen CETA.

 

Europa en Canada bereikten in 2014 een akkoord over een nieuw vrijhandelsverdrag, (CETA), door de aanslepende juridische screening zou het pas dit jaar van kracht worden. Terwijl de Vlaamse regering het verdrag met open armen onthaald omwille van de vele mogelijkheden die het de Vlaamse exportgerichte economie biedt besloot de Waalse regering om tegen eerder gemaakte afspraken in, dat België op Europees niveau bijkomende garanties moet eisen. Op basis van een PS-cdH-Ecolo-resolutie, die op 27 april werd aangenomen in het Waalse parlement weigert ze aldus een volledig mandaat aan de federale regering te geven.

 

Kamerlid Peter Luykx deelt de misnoegdheid van partijgenoot en Vlaams Minister-President Geert Bourgeois. Volgens hem begaan de partijen slaan in het Waals parlement “een blunder van formaat”.  Kamerlid Luykx: ”Dit verdrag is van groot belang voor zowel Vlaanderen èn Wallonië. Met dit verdrag verdwijnen douanerechten, worden tarieven voor landbouw en farmaceutische bedrijven weggewerkt. In tijden van economische uitdagingen betekent dit verdrag niet steunen, niet meer of minder een vorm van masochisme.”

 

Voor het Kamerlid is het duidelijk een clash van politieke en economische culturen: Vlaanderen wil vooruit en omarmd de voordelen die het verdrag, maar wordt geblokkeerd door de linkse partijen in Wallonië. Maar niet enkel Vlaanderen leidt schade door geen consensus te vinden, België zal zich moeten onthouden en gezichtsverlies lijden in Europa. Meer nog met de Belgische onthouding zou het CETA verdrag in haar huidige vorm niet in werking treden. M.a.w. het hele verdrag tussen Europa en Canada staat op de helling. “De linkse partijen in Wallonië gijzelen niet alleen welvaart en jobs, zij gijzelen Vlaanderen en Europa”, aldus Luykx. 

De uiteindelijke ratificatie is voorzien voor 2017. Kamerlid Luykx hoopt dat het intra-Belgisch overleg soelaas kan bieden en dat redelijkheid en proportionaliteit weer zullen keren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is