Geen consensus over komst Puigdemont naar de Kamer

Door Peter Luykx op 21 februari 2018, over deze onderwerpen: Catalonië

ENGLISH VERSION BELOW - Vandaag werd het verzoek tot gebruik van een congreszaal van de Kamer voor een middaglezing met Carles Puigdemont als gast, afgewezen. Indiener van dit verzoek en Limburgs volksvertegenwoordiger Peter Luykx reageert teleurgesteld en verontwaardigd:

“Het is hallucinant dat zelfs in de bakermat van vrije meningsuiting – het federaal parlement – een democratisch verkozen parlementslid niet toegelaten wordt om te komen spreken. De heer Puigdemont werd uitgenodigd door VLACAT (de Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep), die bestaat uit verschillende Vlaamse parlementsleden, zetelend in verschillende parlementen en afkomstig uit verschillende politieke strekkingen. Het betreft hier dus geen solo-initiatief van N-VA. De situatie in Catalonië is een complexe actualiteit en VLACAT wil via een gedachtewisseling meer helderheid brengen. Hierbij worden niet enkel alle Vlaamse, maar ook alle Waalse Kamerleden en Senatoren uitgenodigd. Het is teleurstellend dat de openheid die Carles Puigdemont aan de dag legt, op het veto van de Conferentie der Voorzitters stuit. Zij hebben echter geen valabele argumenten om hun bezwaar te staven.”

“Puigdemont is een democratisch verkozen Catalaans parlementslid en in tegenstelling tot wat sommigen beweren, loopt er geen Europees aanhoudingsbevel tegen hem. Het is voor Kamerleden heel gebruikelijk om lezingen te organiseren en sprekers van uiteenlopende pluimage uit te nodigen in het Huis der Parlementsleden. In de Congreszaal kwamen reeds verscheidene thema’s aan bod, gaande van de Democratische Republiek Congo tot religieuze minderheden in het Midden-Oosten. Het betreft hier geen officiële hoorzitting in een parlementaire commissie, maar wel een informatieve vergadering die open staat voor àlle parlementsleden.”

“Deze weigering creëert een precedent dat het mogelijk maakt om in de toekomst bij elke aanvraag een reden te vinden om het veto in te roepen.”

“Als mede-oprichter van de VLACAT en als federaal volksvertegenwoordiger pleit ik voor een open dialoog, te beginnen in eigen huis.”

***

ENGLISH VERSION

Today, the request to use a conference room of the Chamber of Representatives for an afternoon lecture with Carles Puigdemont as a guest, was rejected. The petitioner of this request and member of parliament Peter Luykx reacts disappointed and indignant:

"It is hallucinating that even in the cradle of the freedom of speech - the federal parliament - a democratically elected member of parliament is not allowed to speak. Mr. Puigdemont was invited by VLACAT (the Flemish-Catalan Friendship Group), which consists of several Flemish parliamentarians, seating in different parliaments and coming from different political parties. This is therefore not a solo initiative of the N-VA. The situation in Catalonia is a complex and topical matter and VLACAT wants to bring more clarity through an exchange of views. Not only all Flemish, but also all Walloon MPs and Senators are invited. It is disappointing that the openness displayed by Carles Puigdemont stumbles upon the veto of the Conference of Presidents. However, they have no valid arguments to substantiate their objection."

"Puigdemont is a democratically elected Catalan MP and contrary to what some claim, there is no European arrest warrant against him. It is very common for MPs to organize lectures and to invite speakers of different backgrounds to the House of Parliamentarians. Several themes have been discussed in the past in the Congress Room, ranging from the Democratic Republic of Congo to religious minorities in the Middle East. This is not an official hearing in a parliamentary committee, but an informative meeting that is open to all parliamentarians."

"This refusal creates a precedent that makes it possible to find a reason to invoke the veto with each application in the future."

"As a co-founder of the VLACAT and as a federal MP, I advocate an open dialogue, starting in-house."

 

Foto: Het Belang Van Limburg, 22/02/2018

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is