Veiligheidsraad VN neemt enige juiste beslissing tegenover Libië

Door Peter Luykx op 27 februari 2011

De unanieme beslissing die de VN-Veiligheidsraad de afgelopen nacht heeft genomen, is de enige juiste. Dat concludeert de N-VA, nadat Kamerlid Peter Luykx vorige week al op een dergelijke veroordeling én op sancties aangedrongen had. In Resolutie 1970 veroordeelt de VN-Raad de schendingen van de mensenrechten door het regime van kolonel Kadhafi, op het moment dat  het dodental in Libië de grens van de duizend heeft overschreden. 

Naast het uitspreken van een veroordeling treft de Veiligheidsraad ook concrete sancties, zoals N-VA Kamerlid Peter Luykx vorige week had gevraagd tijdens de plenaire vergadering. Zo wordt ondermeer een totaal wapenembargo uitgevaardigd tegen Libië, worden de bankrekeningen van Kadhafi en andere hoge functionarissen bevroren en krijgen zij ook een reisverbod opgelegd. Het belangrijkste is wel de verwijzing door de Veiligheidsraad naar het Internationale Strafhof in Den Haag. "Dit is een overwinning van het internationale strafrecht tegen de wetteloosheid en de schendingen van de mensenrechten, niet alleen in Libië, maar ook elders in de Arabische wereld", aldus Luykx. Deze verwijzing vormt een belangrijk precedent in de internationale rechtsorde. 

De VN-resolutie, verwijzend naar Artikel 41 van het VN-manifest, laat ook de optie open voor humanitair ingrijpen, als alle andere politieke en juridische middelen zijn uitgeput. De N-VA hoopt dat, ook op nationaal vlak, gehoor wordt gegeven aan de oproep van de Veiligheidsraad en dat het wapenembargo en de bevriezing van eventuele deviezen, zo snel mogelijk in de praktijk zullen worden gebracht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is