Van Rompuy staat haaks op Europese realiteit

Door Peter Luykx op 23 september 2014, over deze onderwerpen: Democratie, Regio's in Europa

De reactie in De Ochtend op Radio1 van aftredend voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy staat haaks op de Europese realiteit. Volgens hem moeten Europese regio’s die zich afscheuren niet denken dat ze automatisch bij de EU kunnen aansluiten. Maar de interne uitbreiding is een natuurlijk proces van democratisch streven naar autonomie van naties in Europa. Hun bestaansrecht ontkennen is het licht van de zon ontkennen.
 
Europa moet zich voorbereiden
Het is niet omdat in de Europese verdragen niets voorzien is voor lidstaten die uiteenvallen dat Europa blind moet blijven voor regio’s die zich willen afscheiden. Miljoenen pro-Europese burgers die bij democratische meerderheid hun eigen weg kiezen, kan je toch niet straffen door hun EU-burgerschap af te pakken.

Bij de uittreding van Groenland uit de EG - na een referendum in 1985 - werd beslist dat het land toch onderworpen zou blijven aan de Europese Verdragen hoewel hiervoor geen juridische argumenten waren. Ook de hereniging van Oost- en West-Duitsland toont aan dat de EU pragmatisch kan omgaan met onverwachte wendingen als ze dat wil. “Europa moet intern het debat aangaan en zich voorbereiden. Dat een Schotse nipte meerderheid “nee” zei, betekent niet dat het streven naar autonomie van miljoenen andere Europeanen nu voorgoed begraven werd. Integendeel!”
 
Opvallend: ‘Geen Europese vlaggen in Barcelona’
De eerdere kritiek van Van Rompuy op het referendum van de Catalanen wakkert het anti-europees gevoel aan bij de voorstanders van een onafhankelijk Catalonië. Ik stond op 11 september jl. in Barcelona te midden van 1,8 miljoen Catalanen en evenveel Catalaanse vlaggen. Het was opvallend dat ik geen enkele Europese vlag meer zag. Eén jaar geleden kleurde die Europese vlag nog mee de indrukwekkende manifestatie op hun nationale feestdag ‘La Diada’. Het draagvlak voor meer Europa kan enkel toenemen door open te staan voor de vraag naar zelfbestuur van deze volkeren.
 
Het streven naar onafhankelijkheid is identiek aan het streven naar meer Europa
Onder het mom van “de EU bemoeit zich niet met interne aangelegenheden ” houdt Europa zich op de vlakte en spreekt zich niet uit over de refereda in Catalonië en Schotland. Zij baseert zich op artikel 4.2 van het Verdrag van de EU waarin staat dat de Unie respect garandeert voor de territoriale integriteit van de lidstaten en hun grondwettelijke structuren. Maar volgens hetzelfde Verdrag van Lissabon gaat de EU uit van 3 beginselen : het beginsel van democratische gelijkheid (art. 9 VEU), representatieve (art. 10 VEU) en participerende democratie (art. 11 VEU). Indien de EU regio’s die onafhankelijk zijn geworden via referenda zou weren uit de EU zou ze haar eigen beginselen verloochenen.

Paradoxaal
Volgens Van Rompuy zijn de Verdragen van toepassing op de landen die ze afsloten. Als regio’s zich afscheiden, stappen ze uit die landen en zijn de Verdragen niet langer op hen van toepassing.

Dit is een absurde stelling. Delen van de EU die al decennia lid zijn van de EU, zouden dan ineens ‘EU-loos’ worden ? Dit is een slag in het gezicht van pro-Europese burgers, zoals bijvoorbeeld de Schotten en de Catalanen. Bovendien zou een land als Turkije wel lid kunnen worden en een natie als Schotland geen lid meer kunnen zijn. In het verleden schaarde de EU zich achter volkeren die zelfbeschikking eisten (waaronder de Baltische staten). Toch wel paradoxaal dat “eigen” volkeren (Schotten, Catalanen) nu niet worden ondersteund.

Ook vreemd is dat diezelfde Van Rompuy in De Zevende Dag (7/09/2014) predikt dat de “EU de wil van het Oekraïense volk wil respecteren”. Maar blijkbaar gaat dit niet op voor de wil van de Schotten en de Catalanen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is