Taiwan, een blinde vlek in de strijd tegen klimaatverandering

Door Peter Luykx op 9 november 2017

[English version below]

Deze week leidt Kamerlid Peter Luykx een parlementaire zending naar Taiwan (ROC), op uitnodiging van de Taiwanese regering.

Gisteren bezocht de delegatie onder andere de Environmental Protection Administration (EPA), een agentschap dat verantwoordelijk is voor het beschermen en het behoud van het milieu in Taiwan. De delegatie werd verwelkomd door de heer Lee Ying-yuan, Minister van Milieu en hoofd van het EPA.

Tegelijkertijd dichter bij huis komen deze week afgevaardigden van regeringen van over heel de wereld samen in Bonn voor de 23e VN Klimaatconferentie (COP23, UNFCCC). Jammer genoeg zonder afgevaardigde van Taiwan. Omwille van de ‘one-China-policy’, is Taiwan niet welkom bij de Verenigde Naties. Niettemin heeft Taiwan dit nooit gebruikt als een excuus om zijn verantwoordelijkheden als stakeholder in de internationale gemeenschap te ontkomen. Het ambitieuze Taiwan 2025-plan is daar slechts één voorbeeld van. Het land verlangt echter om bij monde van de Environmental Protection Administration in de rol van waarnemer aan de VN klimaatconferenties te mogen deelnemen. Klimaatverandering kent geen grenzen en vereist diepgaande samenwerking. Taiwan, een dichtbevolkt eiland dat is blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, evenals 's werelds 21e grootste uitstoter van CO2, heeft het recht om bij te dragen tot en betrokken te worden bij de werkzaamheden van de UNFCCC. Taiwan heeft veel expertise te bieden en mag geen blinde vlek blijven in de strijd tegen de klimaatverandering.

***

Taiwan, a blind spot in the fight against climate change

This week, MP Peter Luykx leads a parliamentary mission to Taiwan (ROC), upon the invitation of the Taiwanese government.

Yesterday, the delegation visited the Environmental Protection Administration (EPA), an agency responsible for protecting and preserving the environment in Taiwan. The delegation was welcomed by Mr. Lee Ying-yuan, Minister of Environment and Head of EPA.

At the same time closer to home, representatives of governments from all over the world are meeting this week in Bonn for the 23rd UN Climate Change Conference (COP23, UNFCCC). Unfortunately, without a representative from Taiwan. Because of the one-China-policy, Taiwan is not welcome in the United Nations. Nevertheless, Taiwan has never used this as an excuse to shirk its responsibilities as a stakeholder in the international community. The ambitious Taiwan 2025-plan is only one of many examples. However, the country wishes to take part in the UN Climate Change Conferences as a non-member government observer under the name of its Environmental Protection Administration. Climate change knows no boundaries and requires far-reaching cooperation. Taiwan, a densely populated island exposed to extreme weather events, as well as the world's 21st largest CO2 emitter, has the right to contribute to and become involved in the work of the UNFCCC. Taiwan has a lot of expertise to offer and may not remain a blind spot in the fight against climate change.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is