Syrië: Flahaut valt uit zijn rol als Kamervoorzitter

Door Peter Luykx, Theo Francken op 28 augustus 2013, over deze onderwerpen: Conflict in Syrië

N-VA-Kamerleden Peter Luykx en Theo Francken betreuren dat Kamervoorzitter Flahaut hun verzoek om de commissies buitenland en defensie vervroegd bijeen te roepen weigert. Volgens Flahaut is een vergadering van de Kamercommissie Buitenlandse Aangelegenheden in de huidige stand van zaken niet nodig.

De N-VA vindt het spijtig dat de regering geen parlementair debat agendeert over de bijzonder actuele en schrijnende situatie in Syrië. Als voorzitter van de Kamer dient Flahaut het verzoek van de N-VA-Kamerleden namelijk voor te leggen aan de betrokken ministers. Of is er geen eensgezindheid binnen de regering over Syrië? Op het antwoord van minister van Buitenlandse Zaken Reynders en minister De Crem wil Flahaut alvast niet wachten.

Bovendien valt hij met zijn politieke uitspraak over Syrië uit zijn rol als Kamervoorzitter. Hij zegt een déjà vu-gevoel te hebben bij de situatie in Syrië, die hij vergelijkt die in Irak in 2003. Toen was hij als minister van Defensie gekant tegen de inval in Irak zonder VN-mandaat.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is