Steun voor uniek energiepark in Lommel

Door Peter Luykx op 5 april 2017, over deze onderwerpen: Lokaal werk

Op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters kende de Vlaamse Regering 680.400 euro strategische transformatiesteun toe aan Green Logix Cogeneration te Lommel. Het bedrijf wil een investering doen van 15 miljoen euro op de site van Farm Frites en Frigologix.

De aanvraag werd ingediend door Green Logix Cogeneration BVBA, een pas opgerichte onderneming actief in de ontwikkeling en de bouw van volledig geïntegreerde lokale energieproductiesites (gecombineerde productie van groene elektriciteit en warmte bestemd voor industriële eindafnemers).  Het investeringsluik van het transformatieproject bedraagt 14.950.000,00 euro. Hiervan kan 6.850.000,00 euro toegeschreven worden aan de WKK-installatie en 8.100.000,00 euro aan de overige investeringen.  De investering levert een tewerkstelling op van 7 voltijdse werknemers. De Vlaamse regering kent 680.400 euro steun toe.

Lommel voortrekker groene energie

Lommel beschikt reeds over een mooi windmolenpark op het industrieterrein Krystalpark en een biogascentrale op Maatheide.  Dit project met steun van de Vlaamse regering is een opsteker voor Lommel.  Volksvertegenwoordiger Peter Luykx (N-VA): “Lommel kan met de steun voor dit project haar voortrekkersrol op vlak van groene energie versterken.  Het unieke van dit project is dat het een bestaande industriële site (de site van Farm Frites en Frigologix te Lommel) d.m.v. vier lokale hernieuwbare productiemiddelen te koppelen omvormt naar een energiepark.”

Uniek energiepark

Er wordt een industriële WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling) gebouwd, met inbegrip van de naverbrander, die de variabele warmtevraag en de elektriciteitsvraag van Farm Frites op ieder ogenblik op afdoende wijze moet verzekeren.

Daarnaast worden lokale hernieuwbare productiemiddelen (PV-park, bio-WKK, WKK-installatie en in latere fase windturbine) onderling gekoppeld om de aanwezige vriescellen  elektrische  en thermische bufferingcapaciteit te bieden.

Farm Frites en Frigologix

Farm Frites is actief in de industriële verwerking van aardappelproducten (friet, kroket, pureevlokken, etc…) en beschikt over de capaciteit om ieder jaar meer dan 200.000 ton afgewerkte producten af te leveren. Het vrieshuis van Frigologix is onder andere verantwoordelijk voor het invriezen en verwerken van een deel van de producten van Farm Frites. Daarnaast doet Frigologix dienst als logistiek inpak-, herpak- en verdeelcentrum van waaruit de distributie over Europa wordt georganiseerd. Met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 1 miljoen Gigajoule primaire energie behoren zowel Farm Frites als Frigologix bij de grootverbruikers op het vlak van energie.

De aanwezigheid van alle hernieuwbare energiebronnen op één enkele site, flexibel geïntegreerd met de operationele productieprocessen van Farm Frites en Frigologix kan als een unicum beschouwd worden binnen de energiemarkt. Naast de evidente ecologische meerwaarde, zorgt dit duurzaam project ook voor meer zekerheid voor de bedrijven op de Maatheide en worden ze er letterlijk verankerd. Deze duurzame samenwerking is een enorme troef voor de competitiviteit van Vlaanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is