Statement on Taiwan's exclusion from the World Health Assembly

Door Peter Luykx op 30 mei 2018, over deze onderwerpen: Internationale Relaties

[Nederlandstalige versie onderaan]

Two weeks ago, the 71st World Health Assembly (WHA) took place in the Swiss city Geneva. For the second year in a row, Taiwan was not invited to attend as an observer.

However, Taiwan acquired observer status at the World Health Assembly in 2009 and has since then proactively contributed to its work for many years. It has been very involved in the development of both regional and global disease prevention networks and still fulfils a major supporting role with respect to other countries in disease prevention and strengthening health care.

As the co-chair of the Taiwan Friendship Group in the Belgian Federal Parliament, I would like to express my concern and disappointment over Taiwan’s exclusion from the WHA. In the interconnected world of today, it is absolutely crucial that the role of Taiwan in the world is lastingly accepted. This is not only important for the citizens of Taiwan, but for all citizens in the world. Taiwan, with its crucial geographical position and experience in natural disasters, has a lot of expertise to offer to agencies such as the World Health Organisation, and should therefore not remain a blind spot. After all, diseases have no boundaries and require in-depth global cooperation.

***

Twee weken geleden vond de 71ste Wereldgezondheidsvergadering (WHA) plaats in het Zwitserse Genève. Voor het tweede jaar op rij was Taiwan niet uitgenodigd om als waarnemer aanwezig te zijn.

Nochtans verkreeg Taiwan in 2009 de waarnemersstatus bij de Wereldgezondheidsvergadering en heeft zij sindsdien jarenlang proactief haar steentje bijgedragen aan diens werkzaamheden. Het heeft een sterke inbreng gehad bij de uitbouw van regionale en globale ziektepreventie-netwerken en vervult een grote ondersteunende rol ten aanzien van andere landen bij ziektepreventie en het versterken van de gezondheidszorg.

Als co-voorzitter van de Taiwan Friendship Group in het Belgische federale parlement, wil ik mijn bezorgdheid en teleurstelling uiten over de uitsluiting van Taiwan bij de WHA. In de sterk verbonden wereld van vandaag is het absoluut cruciaal dat de rol van Taiwan in de wereld blijvend wordt geaccepteerd. Dit is niet alleen belangrijk voor de burgers van Taiwan, maar voor alle burgers in de wereld. Taiwan, met haar cruciale geografische positie en ervaring met natuurrampen, heeft veel expertise te bieden aan instanties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, en zou daarom geen blinde vlek mogen blijven. Ziektes hebben immers geen grenzen en vereisen een diepgaande mondiale samenwerking.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is