Regeerakkoord zwijgt over IJzeren Rijn

Door Peter Luykx op 6 december 2011

In juli keurde een meerderheid in de Kamer de resolutie van N-VA-Kamerlid Peter Luykx goed over de coördinatie van het IJzeren Rijn-dossier. Het nieuwe regeerakkoord zwijgt echter in alle talen over de aanpak van dit dossier. In zijn resolutie ijvert Peter Luykx voor een gecentraliseerde aanpak van het IJzeren Rijn-dossier door één van de regeringsleden. Het is absoluut onduidelijk wie nu de minister is die dit dossier zal opvolgen.

De IJzeren Rijn is een goederenspoorlijn die Antwerpen verbindt met het Ruhrgebied in Duitsland. België en Nederland zijn het echter oneens over de kostprijs om de spoorlijn weer in gebruik te nemen. De afgelopen maanden onderhandelden verschillende ministers met de buurlanden Duitsland en Nederland over de reactivering van de IJzeren Rijn. Deze versnipperde aanpak leidt tot chaos en kwam de deblokkering van het dossier allerminst ten goede. 

De resolutie vraagt de regering om het dossier in handen te leggen van één regeringslid. Daarbij is een realistisch tijdskader nodig waarbinnen ons land, Duitsland en Nederland onderhandelen over de kostenverdeling en hinderbeperkende maatregelen. De resolutie werd ingediend door Peter Luykx (N-VA) en mee getekend door Liesbeth Van der Auwera (CV&V), Peter Vanvelthoven (sp.a) en Patrick Dewael (Open Vld).

In het nieuwe regeerakkoord valt van deze resolutie geen letter te bespeuren. Nochtans zijn het precies diezelfde partijen die mee ondertekenden die ook deel uitmaken van de nieuwe regering. Wie van de nieuwe ministers zal dit dossier opvolgen? Is het Melchior Wathelet, bevoegd voor mobiliteit? Of Magnette voor overheidsbedrijven? Of Reynders als minister van buitenlandse zaken? In elk geval is alvast geen enkele Vlaming bevoegd voor de IJzeren Rijn en valt te vrezen dat dit dossier niet de aandacht zal krijgen die het verdient.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is