Peter Luykx vraagt premier om Ijzeren Rijn-dossier te coördineren

Door Peter Luykx op 3 maart 2011

N-VA Kamerlid Peter Luykx diende vandaag een resolutie in om de Ijzeren Rijn opnieuw op de agenda te zetten.  Omdat het overleg met Duistland en Nederland langs vele sporen loopt, vreest Peter Luykx dat een politiek akkoord tussen de landen over de kostenverdeling en hinderbeperkende maatregelen nog lang op zich laat wachten. Om het belang van dit dossier te beklemtonen dient hij een resolutie in om de coördinatie van het dossier in handen van één federaal regeringslid, met name de premier,  te leggen. Bovendien is een realistisch tijdskader nodig om voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen over de reactivering van de goederenlijn.

Peter Luykx pleit voor een gecentraliseerde aanpak bij één van de regeringsleden. De gespreide slagorde waarin nu te veel bevoegde ministers het overleg met Nederland en Duitsland aangaan, verzwakt de positie van België. Om het belang van dit dossier te beklemtonen dient hij een resolutie in om de coördinatie van het dossier in handen van één federaal regeringslid te leggen. Bovendien is een realistisch tijdskader nodig om voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen over de reactivering van de goederenlijn. De Resolutie werd medeondertekend door alle vlaamse politieke fracties met Limburgse vertegenwoordigers in de Kamer:  Peter Vanvelthoven, Patrick Dewael, Liesbeth Vanderauwera, Steven Vandeput en  Bert Schoofs.  De volledige resolutie vindt u als bijlage.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is