Peter Luykx brengt buitenlandse missies regering in kaart

Door Peter Luykx op 14 augustus 2013

De leden van de federale regering gaan tijdens het zomerreces op vakantie in alle uithoeken van Europa. Maar ook tijdens het parlementair jaar vertoeven zij voor werkopdrachten vaak buiten de landsgrenzen. N-VA-kamerlid Peter Luykx vroeg een overzicht op van de officiële buitenlandse missies die de regeringsleden in 2012 ondernamen. Luykx stelt vast dat niet elk departement even kwistig is met het vrijgeven van haar cijfers : “Het contrast is groot. Ministers die weinig in het buitenland verblijven delen gedetailleerd en snel de onkosten van hun reizen mee.”  Opvallende afwezigen in de lijstjes zijn een aantal vice-premiers. Na ruim 4 maanden wacht Luykx nog steeds op hun antwoord. “Aangezien zij meer frequent op missie gaan, is meer transparantie over hun reilen en zeilen in het buitenland geen overbodige luxe.”  Peter Luykx pleit er daarom voor alle gemaakte onkosten tijdens buitenlandse missies voortaan op regelmatige basis te publiceren op de website van de departementen.

Niet elk departement geeft cijfers vrij

N-VA-kamerlid Peter Luykx diende begin april een serie schriftelijke vragen in om na te gaan hoeveel officiële buitenlandse missies de regering tijdens het jaar 2012 ondernomen heeft. Hij moest hiervoor zelfs een schriftelijk verzoek indienen bij  Kamervoorzitter Flahaut die op zijn beurt de ministers op hun plicht wees. Ondanks die vingerwijzing blinken meerdere excellenties uit in afwezigheid. “11 van de 19 regeringsleden hebben inzage in hun reisverkeer gegeven. Op de onkosten van de vice-premiers Milquet, Onkelinx, Reynders en Geens blijft het wachten. Nochtans verschijnen zij als gezicht van de regering vaker op het internationaal toneel voor multilateraal overleg”, klinkt het bij Luykx. De meeste vakministers daarentegen zijn erg nauwkeurig op vlak van bestemming, verblijfsduur, locatie en de gemaakte onkosten.

Reynders koploper buitenlandse missies

Eigen onderzoek brengt aan het licht dat minister van Buitenlandse Zaken Reynders met naar schatting 27 missies het meest in het buitenland verblijft. “Gezien de werkzaamheden eigen aan zijn departement is dit resultaat logisch”, meent Luykx. Reynders wordt op ruime afstand gevolgd door Defensieminister De Crem (4 bezoeken aan de strijdmachten en 13 missies) en premier Di Rupo (12 missies). Die laatste is als premier vaak uitgenodigd op prestigieuze aangelegenheden zoals de top van de NAVO en de Algemene vergadering van de VN. Minister van Begroting Chastel verliet ons land helemaal niet. Opvallend : staatssecretaris voor Staatshervorming Verherstraeten ondernam één reis naar Venetië. Dit naar aanleiding van de klacht die de N-VA indiende bij de Raad van Europa over de herziening van artikel 195 van de Grondwet.

Regeringslid Departement Aantal missies
Didier Reynders Buitenlandse Zaken 27
P. De Crem Defensie 17
E. Di Rupo Eerste minister 12
P. Magnette Ontwikkelingssamenwerking 6
M. De Coninck Werk 6

Opmerking : cijfers gebaseerd op de cijfers van 11 /19 regeringsleden

Aanleiding en invulling missies erg divers

Een bezoek aan het buitenland kan om diverse redenen ingelast worden. Denken we hierbij aan een uitnodiging voor een ontmoeting met een ambtsgenoot of multilateraal overleg op Europees niveau over thema’s verbonden aan een ministerieel departement. Het meest tot de verbeelding spreken de Algemene Vergadering van de VN, de NAVO-top en het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. De meeste verplaatsingen gebeuren binnen de Europese Unie.  De Benelux-landen zijn de meest populaire bestemming. Voor korte verplaatsingen volstaat daarom een chauffeur, voor verre en langere reizen worden regeringsleden meestal vergezeld door 2 tot 4 medewerkers.

Top 10 verste bestemmingen

Bestemming Afstand vanuit Brussel Doelstelling missie
Australië en Nieuw-Zeeland ca. 16.720 km Economische zending in gezelschap van kroonprins Filip (P. De Crem)
Rio de Janeiro, Brazilië ca. 9.430 km Conferentie Rio + 20 van de VN over Duurzame ontwikkeling (P. Magnette)
Laos ca. 9.030 km ASEM-top met bezoek aan Handicap International (P. Magnette)
Hanoi, Vietnam ca. 8.985 km Economische missie (D. Reynders)
Zuid-Afrika ca. 8.830 km Economische missie /ontmoeting ambtsgenoten en Belgische investeerders (D. Reynders)
Peking, China ca. 7.965 km Ontmoeting ambtsgenoot (D. Reynders)
Chicago, VS ca. 6.665 km Deelname aan de NAVO-top (E. Di Rupo)
Bujumbura, Burundi

ca. 6.485 km

50 jaar onafhankelijkheid Burundi (D. Reynders & P. Magnette)
Kigali, Rwanda ca. 6.360 km Bezoek regio van de Grote Meren + Vredesconferentie (D. Reynders)

Opmerking : cijfers gebaseerd op de cijfers van 11 /19 regeringsleden

Meer transparantie poetsen imago van snoepreisjes op

Toch kampen de buitenlandse reizen met een negatief imago. “ Maar de buitenlandse missies zomaar afdoen als lucratieve snoepreisjes is al te kort door de bocht. Peter Luykx ziet toch nog ruimte voor verbetering. “Dat zowat de helft van de regering geen gevolg geeft aan mijn vraag om verduidelijking is veelzeggend. Het internationaal verkeer van de regering kan dus transparanter. Waarom niet jaarlijks het parlement een overzicht bezorgen van de gemaakte reizen met de hieraan verbonden onkosten voor de missie en hun begeleiding ? Ook geeft de begroting vaak weinig uitsluitsel over de posten waarop de missies ingeschreven worden”, aldus Luykx.

Leren uit het buitenland

In februari voerde Nederland een maandelijkse online rapportering in. De reis- en verblijfkosten van de Nederlandse ministers, staatssecretarissen en topambtenaren worden sindsdien gepubliceerd op de website van de Rijksoverheidsdienst.  “Ik nam de proef op de som en in minder dan 10 minuten had ik zicht op alle gemaakte kosten voor juni 2013, met alle onkostenbonnetjes per departement. Laat de ministers en hun kabinetten net zoals in Nederland alle gemaakte onkosten tijdens buitenlandse missies voortaan op regelmatige basis publiceren op de website van de departementen”, besluit Luykx.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is