Peter Luykx : “Schenk dotatie Laurent aan erkende NGO”

Door Peter Luykx op 31 maart 2011

“Het bezoek van prins Laurent aan Congo heeft diepe diplomatieke wonden geslagen. Door tegen het advies van het paleis en de regering in naar Congo te reizen wakkert hij zelf het debat over de Koninklijke dotaties opnieuw aan.” Tot deze conclusie komt Peter Luykx, kamerlid voor de N-VA. Tijdens de plenaire vergadering van vanmiddag bevestigde premier Leterme dat Laurent daadwerkelijk gesproken heeft met Kabila. De N-VA volhardt via haar wetsvoorstel om de dotaties te beperken tot de koning en zijn troonopvolger. 

Met de Arabische lente en de kernramp in Japan klopt de Commissie Buitenlandse Zaken overuren. Intussen slaagt Prins Laurent er eigenhandig in om de geloofwaardigheid van onze diplomatie op het spel te zetten. Net op dit moment, waarop de regering al haar diplomatieke concentratie kan gebruiken, legt hij twee gevoelige thema’s op tafel : onze relatie met Congo én de dotaties.  

In de Kamer bevestigde premier Leterme dat Laurent van 15 tot en met 22 maart in Congo en Angola verbleef. Pas op zondagavond 13 maart werd de premier hiervan op de hoogte gebracht. Bovendien werd de reis niet voorbereid in samenspraak met de diplomatieke diensten. De waarschuwing van de premier en minister Vanackere ten spijt, bezocht Laurent projecten in de omgeving van Kinsahsa, Katanga en Bas-Congo. De premier gaf toe dat Laurent een informeel gesprek had met president Kabila. Daarnaast vonden ontmoetingen plaats met de gouverneur van Katanga en minister van Planning Kamitatu, weliswaar zonder politieke dimensie.

Leterme belooft om eerstdaags prins Laurent op zijn rechten en plichten te wijzen. De terughoudendheid en verantwoordelijkheid voor daden met een politieke dimensie staan daarbij centraal. Een terugkoppeling over dit onderhoud met de Kamer staat gepland.

Peter Luykx : “De boodschap die de premier nu aan Laurent geeft is te mild. Pas  bij een volgende frats wordt zijn zakgeld afgenomen. Met een dotatie van 26.000 euro per maand verdient hij maar een fractie minder dan president Obama. De N-VA wil Laurent uit zijn lijden verlossen. In ruil voor een burgerlijke functie, kan zijn dotatie toegekend worden aan een erkende NGO. Op die manier kan hij zijn bezorgdheid voor duurzame ontwikkeling en ontbossing in daden omzetten.”

Het N-VA-wetsvoorstel om de dotaties te beperken tot de koning en zijn opvolger werd ingediend. Peter Luykx roept alle parlementsleden op om over de partijgrenzen heen het initiatief te steunen. “Met een transparante civiele lijst brengen we zo de financiële slagkracht van de Koninklijke familie in kaart en vermijden we in de toekomst een nieuwe farce“, besluit Luykx.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is