Parlementsleden vragen aandacht voor het Catalaans onafhankelijkheidsproces op de COSAC conferentie in Malta

Door Peter Luykx op 1 juni 2017

Parlementsleden vragen aandacht voor het Catalaans onafhankelijkheidsproces op de COSAC conferentie in Malta.  (29 mei 2017)

Op de Europese COSAC conferentie in Malta klinkt de verontwaardiging over het afwijzen van een dialoog met de Catalaanse regering steeds luider.  Parlementsleden Laura Castel (ERC  Catalonië)  en Peter Luykx (N-VA  Vlaanderen) riepen Europees Vice-President Frans Timmermans op om de democratische dialoog over  het streven naar autonomie te erkennen.  

De Brexit en het debat over de toekomst van Europa maken vandaag een nieuwe dynamiek mogelijk.  De Catalanen houden dit najaar een bindend referendum over een onafhankelijk Catalonië,  in Ierland is de hereniging van Noord Ierland en Ierland na de brexit geen onwaarschijnlijkheid meer, de Schotten kondigden een nieuw referendum over onafhankelijkheid aan.

Peter Luykx: “ Wil Europa haar draagvlak vergroten, dan moet ze deze pro- Europese dynamiek ernstig nemen. Het Catalaans streven naar autonomie is democratisch en breed gedragen.  Een referendum is onafwendbaar.  Ik krijg een déjà-vu gevoel na de Brexit . Toen dacht Europa ook dat het nooit zover zou komen."

Senator Laura Castel: “Het democratisch spreekrecht van Catalaanse parlementsleden wordt onmogelijk gemaakt door Spanje.  Democratisch verkozen parlementsleden die  in het hart van Europa niet eens meer vrijuit kunnen debatteren over hun eigen autonomie staat haaks op de Europese waarden”. 

------------------------------------------------------------------------------

Representants dels parlaments posen el focus d’atenció en el procés d’independència català, en la conferència COSAC a Malta. (29 de maig de 2017)

En el decurs de la Conferència Europea COSAC que s’està celebrant a Malta, la indignació pel rebuig continuat del govern espanyol al diàleg amb el Govern català està convertint-se en un fet que no es pot amagar. La senadora Laura Castel (d’ERC) i el diputat Peter Luykx (N-VA Flanders) han interpel·lat, en sengles intervencions al plenari, el vicepresident de la Comissió Frans Timmermans per tal que s’inclogui el diàleg democràtic sobre la independència de Catalunya a l’agenda europea.

El Brexit i el debat sobre el futur d’Europa fa possible unes noves dinàmiques. Els catalans volen convocar un referendum vinculant sobre la independència de Catalunya, aquesta tardor vinent; a Irlanda, la reunificació amb Irlanda del Nord després del Brexit, és un fet més que probable; I, a Escòcia han anunciat un nou referèndum d’independència.

Peter Luykx: “Si Europa vol incrementar el seu nivell de suport, llavors ha de prendre’s aquest dinamisme seriosament. La voluntat catalana d’aconseguir la sobirania és plenament democràtica i guanyada abastament”.

Laura Castel:”El dret democràtic a debatre al parlament català ha acabat sent un fet impossible a Espanya. Els representants polítics del parlament de Catalunya no poden ni debatre lliurement sobre la independència de Catalunya, i això està passant al cor d’Europa, en una clara violació dels valors europeus”.

---------------------------------------------------------------------------------

MEPs demand attention for the Catalan independence process at the COSAC conference in Malta. (May 29, 2017)

At the European COSAC conference in Malta, the outrage of rejecting dialogue with the Catalan government is becoming increasingly louder. MPs Laura Castel (ERC Catalonia) and Peter Luykx (N-VA Flanders) called on the European Vice President Frans Timmermans to recognize the democratic dialogue on the pursuit of autonomy.

The Brexit and the debate about the future of Europe make a new dynamic possible today. The Catalans will hold a binding referendum on an independent Catalonia this autumn. In Ireland, the reunification of Northern Ireland is after the Brexit no longer unlikely. The Scotts also announced a new referendum on independence.

Peter Luykx: “If Europe wants to increase its support, then she must take this pro-European dynamic seriously. The Catalan pursuit of autonomy is democratic and widely supported. A referendum is inevitable. I get a sort of ‘Deja vu’ feeling after the Brexit. Back then, Europe never thought it would come to this.”

Senator Laura Castal: “The democratic right of speech of Catalan MP’s is made impossible by Spain. Democratically elected MPs who cannot even debate freely in the heart of Europa about their own autonomy is in violation of European values.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is