Nota-Di Rupo biedt kansen voor hervorming Orde van Architecten

Door Peter Luykx op 3 november 2011

Voor de confederale hervorming van de nationale Orde van Architecten wordt in de Nota-Di Rupo I de deur op een kier gezet. N-VA-Kamerlid Peter Luykx, die hiertoe eerder een wetsvoorstel heeft ingediend, roept op tot actie. "De toekomstige regeringspartners stoten zich best niet aan dezelfde steen als uittredend minister Laruelle. Die weigerde pertinent de manke werking van de nationale orde te erkennen en staat niet open voor de efficiëntie en transparantie die een gesplitste Orde van Vlaamse architecten en een Orde van Franstalige en Duitstalige architecten in zich draagt."

Nota-Di Rupo laat hervorming toe

In het luik dat de overheveling van bevoegdheden omschrijft, werd opgenomen dat de splitsing van deontologische orden zal gebeuren na overleg met de betrokken beroepsorden. Peter Luykx: "Het bespreekbaar maken van een hervorming van de Nationale Orde van Architecten is een goede basis. De regering moet er wel over waken dat daarbij een tweeledige structuur wordt uitgetekend. De koepelstructuur die voorzien wordt is aanvaardbaar indien deze op confederale leest is geschoeid, zonder beslissingsbevoegdheid. Zoniet dreigt de hervorming een maat voor niets te worden. De essentie van de hervorming tot een Orde van Vlaamse architecten en een Orde van Franstalige en Duitstalige architecten ligt vervat in verhoogde aandacht voor kwalitatieve en performante ondersteuning. Twee autonome vleugels kunnen zich immers zo toeleggen op de bevoedgheden die nu reeds tot hun takenpakket behoren, nl. ruimtelijke ordening en Opleiding & vorming."

Sector vragende partij

Peter Luykx treedt de wens van de Vlaamse Architectenorganisatie NAV bij om tot een scheiding te komen tussen de inhoudelijke en administratieve werking van de Orde. "Er wordt best geopteerd om een onafhankelijke en professioneel ondersteunde tuchtraad uit te bouwen. Het deontologisch kader en de bijhorende tuchtprocedures zijn immers achterhaald en niet in overeenstemming met de huidige realiteit van de bouwsector."

Met de feitelijke vereniging Vlaamse Raad fv bestaat de splitsing van de Nationale Orde reeds in gedachten, enkel de formalisering laat op zich wachten. "Aan de basis van mijn wetsvoorstel, dat tot stand kwam in overleg met de sector, liggen voortdurende communautaire twisten en financieel wanbeheer. Daarnaast verschilt de visie op het beroep van de architect fundamenteel in beide landsdelen. De jaarlijkse bijdrage ligt met 500 euro te hoog in functie van de huidige werking. Een confederale hervorming maakt de weg vrij om tot een goedkopere maar meer efficiënte beroepsorde te komen," licht Peter Luykx toe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is