Nieuwe financieringswet verarmt Vlaanderen !

Door Peter Luykx op 27 september 2011

Peter Luykx, volksvertegenwoordiger en fractieleider voor N-VA Lommel, stelt vast dat Vlaanderen door de nieuwe financieringswet nauwelijks échte fiscale autonomie krijgt : “Die autonomie om zelf een beleid op maat van Vlaanderen te voeren is beperkt, terwijl de geldtransfers vanuit Vlaanderen toenemen.”

Nauwelijks echte fiscale autonomie

De federale overheid blijft de hele personenbelasting heffen en innen. De fiscale autonomie van 10,7 miljard euro voor de deelstaten voegt weinig toe aan de bevoegdheden van vandaag. Vlaanderen kan reeds kortingen of verhogingen toekennen. Met de nieuwe financieringswet ontbreken de middelen hiertoe nog steeds. De onderhandelaars hebben dit strijdpunt gewoon opgegeven.

Omvang van die autonomie is beperkt

De deelstaten krijgen niet zomaar 10,7 miljard euro eigen inkomsten. De gewesten ontvangen dit bedrag reeds door de federale personenbelasting via de dotaties. Die dotatie heet voortaan opcentiem. Van een Copernicaanse omwenteling die het zwaartepunt bij de deelstaten legt is geen sprake. 

Nog meer transfers vanuit Vlaanderen

Bovenop de bestaande geldstroom nemen de transfers vanuit Vlaanderen nog fors toe. Brussel ontvangt per jaar 600 miljoen euro, zonder ernstige hervormingen binnen het stadsbeheer. De transfer van Vlaanderen naar de Franse gemeenschap loopt tegen 2030 op tot 600 miljoen. Het Waals gewest wordt beschermd tegen eventueel inkomensverlies en krijgt 10 jaar lang een geldzak van 500 miljoen euro. Een torenhoge rekening voor Vlaanderen.

Deelstaten worden opgezadeld met vergiftigde cadeaus

De bevoegdheden worden pas overgeheveld nadat de besparingen op die domeinen federaal doorgevoerd zijn. Zo worden de dienstencheques eerst duurder en niet langer fiscaal aftrekbaar gemaakt om ze dan over te hevelen naar Vlaanderen. Van een vergiftigd geschenk gesproken. Zelf bepalen hoe en waar bespaard wordt is onmogelijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is