N-VA wil dat Libië geschorst wordt uit de VN-mensenrechtenraad

Door Peter Luykx op 22 februari 2011

N-VA Kamerlid Peter Luykx vindt dat Libië zo snel mogelijk moet geschorst worden uit de VN-mensenrechtenraad. Dit orgaan, dat zetelt in Génève, waakt over de toepassing van de mensenrechten op internationaal vlak.

"Minister Vanackere heeft destijds de beslissing genomen tegen de administratie in.  Dat hij die beslissing vandaag dan maar ook opnieuw bijstuurt. De reactie van Vanackere vond ik erg lauw.  De tegenreactie van Gwendolyn Rutten onderschrijf ik volledig.  Maar OpenVld heeft natuurlijk wel deze beslissing, bij monde van haar vice-premier Vanhengel vanuit de regering mee ondersteund."

Sinds enkele dagen vinden in Libië, net als elders in de Arabische wereld, manifestaties plaats tegen de leider, Moammar Ghadaffi. In een speech op de openbare televisie kondigde zijn zoon, Saif Al-Islam, aan dat het leger de onrusten de kop zal indrukken, en waarschuwde zelfs voor een totale burgeroorlog. Ondertussen is het geweld ook overgewaaid naar de hoofdstad Tripoli.

'Kolonel' Ghadaffi is al veertig jaar aan de macht. Het afgelopen decennium slaagde hij er in zich uit zijn internationaal isolement te wrikken, nadat het land jarenlang op de lijst van schurkenstaten stond door zijn betrokkenheid in een terroristische aanslag op een vliegtuig boven het Schotse Lockerbie.

Ondertussen is Libië waarnemer bij het Europees-Mediterraan partnership, en sinds Mei vorig jaar ook lid van de VN-mensenrechtenraad. België, bij monde van de Minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere (CD&V), steunde de kandidatuur van Libië, tegen het advies van de eigen administratie in. 'Het lidmaatschap van Libië in de VN-mensenrechtenraad maakt de hele instelling ongeloofwaardig', zegt Luykx. 'Daarom moet België, in samenspraak met de Europese Dienst voor Extern Optreden, ervoor ijveren dat Libië geschorst wordt uit de Raad', aldus de N-VA'er. Vandaag komen in Brussel de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen om de toestand te bespreken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is