N-VA steunt vraag van Vlaamse architecten naar confederale Orde

Door Peter Luykx, Inez De Coninck op 27 februari 2015, over deze onderwerpen: Ondernemen
N-VA steunt vraag van Vlaamse architecten naar confederale Orde

De N-VA wil de Nationale Orde van Architecten hervormen naar confederaal model: twee autonome vleugels met daartussen een overlegorgaan zonder beslissingsrecht. Tegengestelde visies binnen de huidige Orde verlammen immers de goede werking. De Vlaamse architecten benadrukken efficiëntie, deontologie, verantwoordelijkheidszin en transparantie, terwijl de Franstalige architecten meer oog hebben voor het imago van het beroep.

Al meer dan tien jaar is er sprake van een hervorming van de Orde van Architecten. Ook de regering-Di Rupo had een hervorming in haar regeerakkoord staan. Daar kwam echter niets van in huis. N-VA-Kamerleden Peter Luykx en Inez De Coninck dienen nu opnieuw een wetsvoorstel in. Ze doen dat in overleg met de sector, die al jaren om deze hervorming vraagt. “We willen ons instituut hervormen om anno 2015 efficiënter en doeltreffender te kunnen optreden”, zegt Marnik Dehaen, voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten.

Ook aan Franstalige kant is er steun voor een hervorming, enkel de structuur is nog een struikelpunt. “Met ons wetsvoorstel willen we die discussie opnieuw aangaan om vooruitgang te boeken,” vertelt Inez De Coninck, zelf architecte: “We hebben ook een overlegmoment gepland met enkele betrokken organisaties om een oplossing te vinden. De finale bedoeling is een betere Orde voor alle architecten en hun klanten.”

Tegengestelde visies

Behalve uit een Vlaamse en een Franstalige Raad, bestaat de Nationale Orde van Architecten vandaag uit afzonderlijke beroepsverenigingen. “Maar tegengestelde visies verlammen de goede werking van die organisatie”, volgens Peter Luykx. Zo vinden Franstalige architecten de deelname aan culturele evenementen en colloquia belangrijk. Zij willen de huidige lidmaatschapsbijdrage dan ook behouden om de representativiteitskosten te kunnen betalen. Aan Vlaamse zijde primeren dan weer het bouwrecht, de beroepsordes en praktische zaken. Ook vinden niet minder dan negen op de tien Vlaamse architecten de verplichte bijdrage te hoog. De website www.wijwilleneenbetereorde.be, die pleit voor een sterke afslanking en modernisering van de Orde, verzamelde al meer dan 2.300 handtekeningen.

Ook de Vlaamse Architectenorganisatie NAV pleit voor een slankere en betaalbare Orde, die zich toespitst op haar kerntaken. “We kunnen pas werk maken van een professionalisering van deontologie en tuchtspraak, wanneer de huidige Nederlandstalige en Franstalige/Duitstalige taalvleugels volle autonomie krijgen”, stelt voorzitter Kati Lamens. “Een hervorming van de Orde om dat te bereiken dringt zich dan ook snel op.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is