N-VA vraagt onafhankelijke bestuurders in Raad van Bestuur SABAM

Door Peter Luykx op 8 februari 2011

Kamerlid Peter Luykx van de N-VA stelt voor om de huidige Raad van Bestuur, waarin alleen vertegenwoordigers van de culturele sector zetelen, open te stellen voor onafhankelijke experts. Ook minister Van Quickenborne blijkt  dat een goed idee te vinden. De werking van de auteursrechtenvereniging SABAM lag onder vuur na de Basta-reportage van 24 januari:  SABAM zou onterecht fictieve artiesten innen.

"SABAM zelf kan voordeel kan halen uit zo’n uitbreiding. Het systeem van inningen en uitkeringen en  het gebruik van innovatieve on-line applicaties  kan zo sneller en duidelijker gerealiseerd worden", meent Peter Luykx. 

"Waarom Sabam niet openstellen voor onafhankelijke experts?" stelde Peter Luykx vanmorgen in de commissie Bedrijfsleven van de Kamer voor. "Momenteel bestaat de Raad van Bestuur uit 16 leden waarvan 12 uit de muziek. De overige vier komen uit de auteurswereld. Externe of onafhankelijke bestuurders verruimen en versterken een bedrijf. SABAM, dat 35.200 leden telt en 37 miljoen werken vertegenwoordigt, zou zo veel meer competenties bestrijken. Bedrijfsspecialisten met een lange termijnvisie kunnen een meerwaarde betekenen en  de afspraken met het middenveld  optimaliseren."

De minister gaat akkoord
Minister Van Quickenborne bevestigde dat dit een grote meerwaarde kan betekenen voor SABAM.  "Van Quickenborne bevestigde ook dat alle elektronische aangiften voortaan geverifieerd worden en  dat in de toekomst mogelijk verplicht elektronisch gewerkt zal worden", zegt Luykx.

En hij wil nog een stap verder gaan. "Ook in omgekeerde richting moet de gebruiker toegang kunnen krijgen tot deze digitale databank. Het moet technisch mogelijk zijn dat gebruikers van auteursrechtelijk werk vooraf zelf een controle kunnen uitvoeren."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is