N-VA vraagt externe audit nationale Orde van Architecten

Door Peter Luykx op 23 november 2011

De malaise binnen de nationale Orde van Architecten kent een nieuw triest hoogtepunt. Tijdens de provinciale bestuursverkiezingen van 27 oktober jl. vonden zowel in Vlaams- en Waals-Brabant als in Luik serieuze onregelmatigheden plaats. De hiertegen ingediende klachten werden al door de Raad van Beroep van het orgaan ontvankelijk verklaard. N-VA-Kamerlid Peter Luykx dringt bij minister Laruelle aan op een externe audit die de manke werking binnen de nationale orde doorlicht. 

Uitslag 3 provinciale bestuursverkiezingen nietig verklaard

Elke 3 jaar kiezen ruim 13.200 aangesloten architecten een nieuw provinciaal bestuur. Tegen de uitslag voor een nieuwe raad in Vlaams- en Waals Brabant en Luik werd vrijwel onmiddellijk klacht ingediend. Aan de basis ligt een inbreuk tegen artikel 9 van het K.B. van 31 augustus 1963. 

Peter Luykx : "De voorzitter van de provinciale raad van Vlaams-Brabant heeft de regel flagrant met de voeten getreden door laattijdige kandidaturen te antidateren. Een vervalsing bij 3 van de 10 bestuursverkiezingen is een geplande vervalsing. De stemgerechtigde architecten betalen jaarlijks zo’n 500 euro lidgeld. Dit werkingsgeld moet in de eerste plaats via een goede en transparante werking het beroep en de ontplooiingsmogelijkheden van de leden centraal stellen. Nu blijkt dat 3 verkiezingen – met organisatiekosten ter waarde van 20.000 euro – een maat voor niets zijn. Het is een understatement dat het lidgeld van de architecten efficiënter besteed kan worden."

Externe audit en verantwoording minister gewenst

De manke werking van de nationale Orde van Architecten is al langer het onderwerp van discussie. Door de logge structuur van het apparaat, wanbeheer en een graaicultuur klinkt de roep om een grondige, confederale hervorming steeds luider. Peter Luykx stelt voor dat de bevoegde minister Laruelle een externe audit laat uitvoeren door een onafhankelijke instantie.

"De minister kan de ogen niet blijven sluiten voor het wanbeheer van leidinggevende mandatarissen dat de werking van de orde ernstig verstoort. Ik zal haar daarom in de commissie ter verantwoording roepen. Via haar regeringscommissaris wordt zij immers op de hoogte gehouden van de werking. Daar vallen ook deze ernstige feiten onder", besluit Peter Luykx.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is