N-VA steunt militair ingrijpen in Libië maar wil wel duidelijke samenwerking met parlement

Door Peter Luykx op 18 maart 2011

De N-VA schaart zich achter de oproep van de federale regering om een militair ingrijpen in Libië zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen. Deze middag werd, op initiatief van de N-VA, een buitengewone zitting gehouden van de Kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie om de Belgische reactie te bespreken naar aanleiding van de stemming in de VN-veiligheidsraad afgelopen nacht. Met VN-Resolutie 1973 werd de internationale gemeenschap opgedragen een no-flyzone te installeren boven Libië. Op dit ogenblik worden verschillende pistes in overweging genomen voor een Belgisch ingrijpen. Naast het sturen van F-16s kan worden besloten om een fregat of een mijnenveger in te zetten, die in het kader van een legeroefening al in de regio is. 

N-VA wil wel benadrukken dat deze regering in lopende zaken geen automatische volmacht krijgt om een militair ingrijpen uit te voeren. Kamerleden Peter Luykx en Theo Francken hebben daarom geijverd om in de resolutie die deze middag in de Kamer werd rondgedeeld en door ons mede werd ondertekend, uitdrukkelijk te vermelden dat het parlement moet betrokken worden tijdens het beslissingsproces. Aangezien het hier mogelijk een langdurig engagement van ons land betreft, is een breed politiek draagvlak niet alleen wenselijk, maar ook broodnodig. N-VA beseft dat dit geen lichte beslissing is. Elke militaire actie houdt immers reële gevaren in, en zelfs een beperkte operatie kan ingrijpende gevolgen hebben. Maar niets ondernemen terwijl het leven van onschuldige burgers op het spel staat, is in deze geen optie meer.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is