Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Peter Luykx op 11 januari 2012

De felicitaties van premier Di Rupo aan het adres van president Kabila zijn volgens N-VA-Kamerlid Peter Luykx misplaatst. "Na het bezoek van de koning ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid, doet de regering het weer! Zij legitimeert nu mee het regime van Kabila en gaat voorbij aan de vele …

Door Karl Vanlouwe, Peter Luykx op 7 december 2011, over deze onderwerpen: Afrika, Politiek

N-VA-senator Karl Vanlouwe en N-VA-Kamerlid Peter Luykx trokken als verkiezingswaarnemer met een parlementaire delegatie mee naar Congo (Democratische Republiek Congo, DRC). De ambassadeur van ons land wees er bij hun aankomst op de enorme inspanningen van de onafhankelijke kiescommissie CENI om de …

Door Peter Luykx op 6 december 2011

In juli keurde een meerderheid in de Kamer de resolutie van N-VA-Kamerlid Peter Luykx goed over de coördinatie van het IJzeren Rijn-dossier. Het nieuwe regeerakkoord zwijgt echter in alle talen over de aanpak van dit dossier. In zijn resolutie ijvert Peter Luykx voor een gecentraliseerde aanpak van …

Door Peter Luykx op 23 november 2011

De malaise binnen de nationale Orde van Architecten kent een nieuw triest hoogtepunt. Tijdens de provinciale bestuursverkiezingen van 27 oktober jl. vonden zowel in Vlaams- en Waals-Brabant als in Luik serieuze onregelmatigheden plaats. De hiertegen ingediende klachten werden al door de Raad van …

Door Peter Luykx op 20 november 2011

De plannen voor een restaurant in het oude Burgemeestershuis zorgden op de gemeenteraad voor een hevige confrontatie tussen N-VA en de meerderheid. "De huur is te laag en de restauratie is betaald met gemeenschapsgeld dat nu naar een handelszaak gaat", zei Peter Luykx (N-VA). Burgemeester Peter …

Door Peter Luykx op 12 november 2011

Op 28 november vinden in de DRCongo presidents- en parlementsverkiezingen plaats. Kamerlid Peter Luykx trekt voor N-VA-kamerfractie als observator naar Mbandaka. “Tijdens het verkiezingsproces zal ik als waarnemer 40 stembureaus bezoeken en controleren op onregelmatigheden. Dat Kabila met slechts …