Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Peter Luykx op 7 juni 2013, over deze onderwerpen: Turkije

Turkije is al dagen in de ban van protesten. De N-VA vraagt nu bij monde van senator Patrick De Groote en Kamerlid Peter Luykx dat de Belgische regering de Turkse regering aanspoort zich terughoudend op te stellen ten aanzien van de demonstraties. De reactie van minister Reynders is op dit …

Door Peter Luykx op 23 mei 2013, over deze onderwerpen: Ondernemen

"Iedere aannemer die met overheidsopdrachten bezig is, en hinder ondervindt van het winterweer, kan vragen om de boetes die verbonden zijn aan de opleveringstermijn, te herzien." Dat antwoordde vicepremier Vande Lanotte op een vraag van N-VA-Kamerlid Peter Luykx. Die bepleitte de erkenning van het …

Door Peter Luykx op 8 mei 2013, over deze onderwerpen: IJzeren Rijn

Het Memorandum of Understanding, dat de inventaris en financiële afspraken tussen Nederland en België omvat voor de IJzeren Rijn, is klaar. Daar stopt het goede nieuws. Want vanmorgen bleek dat er de voorbije twee jaar geen bilateraal overleg plaats vond met Nederland. Bovendien liet Wathelet na …

Door Peter Luykx, Karl Vanlouwe op 22 maart 2013, over deze onderwerpen: Afrika, Ontwikkelings|samenwerking

Exact vier jaar na het vredesakkoord en één jaar na de heropflakkering van het geweld in Oost-Congo vraagt de N-VA een koerswijziging van het Belgisch Congobeleid. Ze dient daarvoor een parlementaire resolutie in.  Kamerlid Peter Luykx: "De situatie in de Kivu-provincies blijft fragiel. Onze …

Door Peter Luykx, Els Demol op 20 maart 2013, over deze onderwerpen: Conflict in Syrië

De N-VA staat weigerachtig tegenover het plan van Frankrijk en Groot-Brittannië om het EU-wapenembargo tegen Syrië op te heffen. Volgens N-VA Kamerlid Peter Luykx houdt dit risico’s in.  "Men kan niet garanderen dat een wapenlevering bij de gematigde rebellen terecht komt, en niet bij de radicale …

Door Peter Luykx, Karl Vanlouwe op 18 maart 2013, over deze onderwerpen: Diplomatie

De reorganisatie van het federale netwerk van ambassades, bevat volgens de N-VA enkele goede elementen, zoals de samenwerking met Nederland op buitenlandse ambassades het bundelen van vertegenwoordigingen in steden waar meerdere posten aanwezig zijn. Maar het is niet de grondige hervorming die …