N-VA Lommel : “Stel Kerkstraat terug open voor verkeer”

Door Peter Luykx op 15 juni 2011

Lommel – Het Lommelse verkeerscirculatieplan zorgt niet alleen voor ergernis bij de bewoners van de “kleine ring” rond het centrum. Precies één jaar na de lancering heerst nog steeds grote onvrede, ook bij  de Lommelse handelaars. “Ondanks de komst van enkele nieuwe handelszaken dreigt op langere termijn een flinke terugval van het winkelaanbod in Lommel-Centrum”, waarschuwt N-VA-fractieleider Peter Luykx. N-VA Lommel roept het stadsbestuur op om de verkeersstroom naar en door de Kerkstraat opnieuw te evalueren.

De huidige leegstand in het centrum en de moeilijke bereikbaarheid van het centrum vormen een gevaarlijke cocktail voor wat een  bloeiend handelscentrum zou moeten zijn.  “Precies één jaar na de invoering van het nieuwe verkeersplan kunnen we enkel vaststellen dat dit plan in stukken en brokken wordt uitgevoerd en voortdurend bijgestuurd moet worden. De belangrijkste  onderdelen van het plan – creëren van voldoende grote parkings, de afwikkeling van bovenlokaal verkeer en de aanleg van de stadslaan zelf – werden nog steeds niet uitgevoerd.  Waarom moest de Kerkstraat dan zo hoog nodig verkeersluw gemaakt worden?”   

N-VA Lommel stelt voor om de Kerkstraat terug open te stellen voor automobilisten via het rondpunt aan de kerk. Vandaag ervaart 4 op 5 de nieuwe verkeerssituatie in Lommel–Centrum als een verslechtering.  Sedert de invoering van het nieuwe verkeerscirculatieplan voerde het stadsbestuur kleine aanpassingen door.  Zo werd  na overleg met de handelaars o.a. de verbinding Kerkstraat-Dorp aangepakt.  “Onvoldoende om de onvrede van de winkeliers tegemoet te komen”, vindt Peter Luykx. In het derde trimester van 2010 zag ruim de helft van de handelaars zijn inkomsten met gemiddeld 7,5 % dalen. Bovendien kent Lommel 8% leegstand op 709 handelszaken, een cijfer dat nog toeneemt wanneer enkel het stadscentrum in kaart wordt gebracht.”  Peter Luykx relativeert de positieve berichten van de stad over het groeiend aanbod in Lommel : “Het stadsbestuur vergeet te vermelden dat er naast 16 nieuwe handels-en horecazaken ook bestaande uitbatingen verdwijnen.  In afwachting van een grondige evaluatie en planning van de verschillende stappen in het verkeersplan kunnen we de Kerkstraat opnieuw openstellen voor verkeer. N-VA wil het centrum van Lommel opnieuw leven inblazen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is