N-VA dient mee resolutie in voor mogelijke erkenning Palestina

Door Peter De Roover, Peter Luykx, Hendrik Vuye op 20 januari 2015, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken
N-VA dient mee resolutie in voor mogelijke erkenning Palestina

De N-VA heeft met de andere meerderheidspartijen een voorstel van resolutie in de Kamer ingediend dat de erkenning van de Palestijnse staat mogelijk moet maken. Het tijdstip van die erkenning is afhankelijk van de evolutie van vredesonderhandelingen tussen de beide betrokken partijen: Israëli's en Palestijnen. Het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering met gezag over het hele Palestijnse grondgebied is daarbij een van de belangrijke elementen.

De resolutie bepleit dat de Belgische regering de Palestijnse staat erkent “op het ogenblik dat het meest geschikt wordt geacht”. Belangrijk bij de bepaling van dat tijdstip is dat de legitieme verwachtingen van vrede, veiligheid en welvaart van zowel de Palestijnse als de Israëlische bevolking worden gerespecteerd.

Positieve invloed
Met de resolutie wil de meerderheid weer zuurstof bieden aan de Israëlisch-Palestijnse dialoog. “Dit is een pragmatische resolutie. En belangrijker: ze is concreet bruikbaar binnen een vredesproces”, aldus de indieners, voor wie het ook essentieel is dat de verschillende EU-lidstaten de geest van die resolutie ondersteunen.

“De erkende grenzen blijven voor ons uiteraard die van 1967”, aldus nog de indieners. “Enkel wijzigingen na onderling overleg tussen Israël en Palestina zullen aanvaard worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is