Mededingingsautoriteit versterken

Door Peter Luykx op 20 januari 2011

De Belgische mededingingsautoriteit, de concurrentiewaakhond, heeft dringend nood aan uitbreiding om de regels af te dwingen in eigen land. Dat zegt Kamerlid Peter Luykx van de N-VA, die minister van Ondernemen Van Quickenborne ondervroeg over het recente arrest van het Europees Hof van Justitie. "Het Hof stelt vast dat de mededingingsautoriteit  momenteel haar eigen beslissingen niet kan verdedigen wanneer hiertegen beroep wordt aangetekend", aldus Luykx. Hij dringt aan op het reactiveren van zijn eerdere wetsvoorstel om van de instelling een onafhankelijk orgaan te maken.

Dit zijn de feiten. Na een audit door het Rekenhof werden de organen van de Belgische mededingingsautoriteit  in 2006 versterkt. Een stap in de goede richting, maar  nog niet voldoende voor de regelgeving die Europa oplegt. Dat blijkt uit het arrest van het Europese Hof van Justitie van 7 december 2010.  Peter Luykx : "Wanneer tegen een beslissing van de Raad voor de Mededinging beroep wordt aangetekend, is blijkbaar nergens bepaald dat de Belgische mededingingsautoriteit als partij in beroep kan optreden."

Wetswijziging noodzakelijk
Minister Van Quickenborne bevestigde in de commissie Bedrijfsleven dat de uitspraak van het Europees Hof van Justitie vraagt om een wetswijziging. Zo moet de Belgische mededingingsautoriteit voor ondermeer het hof van beroep kunnen optreden om zijn eigen beslissingen te verdedigen. Peter Luykx : "Het toewijzen van deze bevoegdheid moet zorgvuldig gebeuren. Het auditoraat lijkt de meest logische keuze. Bijkomend probleem is misschien dat een auditeur, die geen gelijk krijgt bij de raad, zelf in beroep zou kunnen gaan bij het hof van beroep."

Tijdens de vorige legislatuur diende Peter Luykx al een wetsvoorstel in dat de mededingingsautoriteit moest uitbreiden. "Ik doe een oproep om dit opnieuw op te diepen en te actualiseren. Het moet de mededingingsautoriteit volledig onafhankelijk maken, versterken, het statuut van de leden opwaarderen en de band met het hof van Beroep aanpassen. Deze ingrepen kunnen de Belgische concurrentiewaakhond van scherpere tanden voorzien", besluit Peter Luykx.  

De versterking van de mededingingsautoriteit leidt sowieso tot extra taken,  zoals het opmaken van memories, conclusies en het opvolgen van het procesverloop. Een verhoogd takenpakket verreist dus een uitbreiding van het personeel bij de autoriteit. Ook de OESO heeft deze aanbeveling in 2009 reeds gedaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is