Mali heeft nood aan een politieke oplossing

Door Peter Luykx op 16 januari 2013, over deze onderwerpen: Afrika, Militaire operaties

Afgelopen weekend lanceerde Frankrijk 'Operatie Serval' in Mali. Doel van de missie: een halt toeroepen aan het oprukken van Jihadisten in het land. België zal Serval - Frans voor boskat - logistiek ondersteunen met twee C-130 transporttoestellen, twee helikopters, een medische eenheid en 75 troepen voor ondersteuning. Gisteren gaf de federale regering uitleg in de gemengde commissie Buitenlandse Zaken en Defensie. De N-VA staat achter de beslissing maar maakt wel enkele kanttekeningen: een interventie mag een politieke oplossing niet uitsluiten en er moet nu reeds een exitstrategie op tafel liggen.

Allereerst dit: Frankrijk neemt weliswaar de leiding van Operatie Serval, maar er is een brede Europese en internationale steun voor deze missie. Met VN-Veiligheidsraadresolutie 2085, aangenomen eind december 2012, is er een juridisch bindend mandaat dat een interventie toelaat. Het feit dat de Veiligheidsraad de beslissing begin deze week unaniem herbevestigde, betekent dat er toch een zeer duidelijke consensus is over de noodzaak om in te grijpen. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Canada zullen Frankrijk ondersteunen. De Europese Unie zal een missie opzetten om Malinese soldaten op te leiden. 

Veiligheid in heel West-Afrika

Minstens even belangrijk is de steun uit de regio zelf. Veel West-Afrikaanse landen zoals Nigeria, Burkina Faso, Senegal en Togo hebben al aangegeven grondtroepen te leveren voor de VN-missie MISMA (Mission Internationale de Soutien au Mali). Want de opmars van de Jihadisten in Mali is een bedreiging voor de stabiliteit en de veiligheid in heel West-Afrika. Deze moslimextremisten lieten zich de afgelopen maanden opmerken door het invoeren van de Sharia, het verplicht sluieren van vrouwen, het verbannen van muziek en alcohol en het vernietigen van cultureel erfgoed. Maar even onrustwekkend is de steun vanuit de Al Qaida-tak in de Maghreb (AQIM) aan de lokale fundamentalisten.  

Het feit dat de Touaregs, de lokale bevolking die het hardst getroffen wordt door de Jihadisten, de internationale actie verwelkomen, is het beste bewijs dat een interventie niet alleen legaal is, maar ook legitiem. Te allen tijde moet worden vermeden dat er een Afghanistan-bis wordt gecreëerd in Afrika. Zo’n nieuwe uitvalsbasis voor het internationale terrorisme zou ook een directe bedreiging vormen voor de veiligheid in Europa.  

Politieke oplossing

Als loyale internationale partner wil de N-VA haar verantwoordelijkheid niet ontlopen. Maar dit betekent niet dat wij zomaar de regering achterna hollen. Elke missie, ook een logistieke, houdt gevaren in. Dit is geen 'wandeling in het park'. De Jihadisten beschikken over luchtdoelraketten die ze hebben buitgemaakt na de val van het Kadhafi-regime in Libië. Juist omdat dit niet zonder risico’s is, moet er nu al een exitstrategie op tafel liggen. Begin maart moet er een evaluatie komen van onze militaire bijdrage in het parlement. 

In het parlement maakte de N-VA gisteren al duidelijk dat er, parallel aan de militaire interventie, ook een politiek proces moet worden opgestart. Operatie Serval heeft niet als doel de machthebbers in de Malinese hoofdstad Bamako in het zadel te houden, verre van. Er moet een politieke oplossing komen waar het belang van de hele bevolking voorop staat, inclusief die van de Touaregs in het noorden. We moeten lessen trekken uit de Libië-interventie van twee jaar geleden. Op militair vlak was die ontegensprekelijk een succes, maar de politieke afhandeling is verre van voltooid. De aanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Benghazi, enkele maanden geleden, is daar het jammerlijke bewijs van. 

Wat we nu zien in Mali is een direct gevolg van het falen van de strategie in Libië. Daarom juist moet er vandaag al naar een politieke oplossing worden gezocht. Dan, en alleen dan, heeft het ingrijpen in Mali kans op slagen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is