Maak van de Ijzeren Rijn de bevoegdheid van één minister”

Door Peter Luykx op 8 februari 2011

De gespreide slagorde waarin nu diverse ministers het overleg met Nederland en Duitsland over de Ijzeren Rijn aangaan, verzwakt de positie van België. Een dergelijk belangrijk dossier verdient een gecentraliseerde aanpak bij één regeringslid:  Kamerlid Peter Luykx van de N-VA dient  een resolutie in om de coördinatie van dit dossier bij één federaal regeringslid te leggen.

Peter Luykx: “De huidige, versnipperde aanpak  leidt tot ruis en misverstanden. Het overleg met Duitsland en Nederland loopt via teveel verschillende sporen, waardoor een politiek akkoord over de kostenverdeling en de hinderbeperkende maatregelen nog lang op zich zal laten wachten.”

Bovendien is een realistisch tijdskader nodig om voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen over de reactivering van de goederenlijn.

Peter Luykx: “Maar er is ook goed nieuws. Op mijn vraag bevestigde premier Leterme vanmiddag in de commissie Infrastructuur van de Kamer  dat in het Duits parlement het historisch tracé overeind blijft en voor Duitsland prioritair blijft. Eerder hadden ook staatssecretaris Schouppe en de Duitse ambassadeur in België dat bevestigd.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is