KMO-sector is ruggengraat Limburgse economie

Door Peter Luykx op 26 oktober 2013

Een delegatie N-VA-parlementsleden bracht een bedrijfsbezoek aan het kaasverwerkend bedrijf Kaasbrik. Begin dit jaar investeerde het familiebedrijf nog 2 miljoen euro voor de verdere uitbreiding en professionalisering van haar activiteiten. Voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans, Kamerleden Peter Luykx, Steven Vandeput, Veerle Wouters en Theo Francken en Vlaams parlementslid Lies Jans namen polshoogte ter plaatse en formuleren enkele aanbevelingen voor het kmo-beleid.  Eén jaar na  de aankondiging van de sluiting van FORD, wil N-VA extra aandacht vragen voor de kmo-ruggengraat van Vlaanderen. Kaasbrik is daarvan een voorbeeld bij uitstek.

Specifieke marktspeler met hoog rendement

De N-VA bracht een bezoek aan kaasonderneming Kaasbrik in Halen. Door in te zetten op innovatie in een specifieke sector wist dit familiebedrijf uit te groeien tot een bloeiende onderneming met 25 werknemers. Het bedrijf optimaliseerde haar energieverbruik, koos voor een ver doorgedreven kwaliteit in één niche en werkt diversiteit binnen hun personeelsbeleid.

 Export 2.0 voor Vlaanderen

 Administratieve vereenvoudiging van de export was een dossier dat tijdens het recente debat van het relanceplan weinig aan bod kwam. Toch tonen de meest recente cijfers van de Nationale Bank van België – die van juni 2013 dat de Belgische export globaal genomen met 1,9 % gedaald is in vergelijking met vorig jaar. In vergelijking met Nederland verliezen we terrein. Het rendement van een kmo als Kaasbrik is sterk afhankelijk van de export. In haar geval draait het om 55% van de omzet in vijftien landen.  

Daarom moet het exportbeleid komaf maken  met de hoge kostprijzen van de administratieve oorsprongs- en legalisatiecertificaten betreft. Ook startende kmo’s hebben baat bij een betere kennisoverdracht van de geldende exportprocedures. Tot slot nemen de uitreiking van laad- en losvergunningen vanwege de douane te veel tijd in beslag. Deze wachtperiode moet korter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is