Ijzeren Rijn : Limburgse N-VA'ers te gast in het Nederlandse Weert

Door Peter Luykx op 13 augustus 2012

N-VA Europees parlementslid Frieda Brepoels en Volksvertegenwoordiger Peter Luykx werden voor overleg uitgenodigd door de gemeente Weert. Wethouder Krikels (VVD) en de Limburgse parlementairen bespraken diverse mobiliteitsdossiers: de grensoverschrijdende verbinding via Hamont en Weert, de stop van Lozen  en de Ijzeren Rijn.  N-VA Limburg en de gemeente Weert  trekken alvast aan de zelfde lijn om de spoorontsluiting van Noord-Limburg via Antwerpen, Mol, Neerpelt, Hamont tot in Weert opnieuw open te stellen voor personenvervoer.

De ontmoeting kwam er op verzoek van wethouder A.W.P. Kirkels die verantwoordelijk is voor Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Verkeer. Tijdens een uitgebreide ontmoeting kwamen diverse thema’s aan bod. Niet alleen het personenvervoer per spoor, de stop van Lozen en verbeteringen die mogelijk zijn voor het fijnmazig logistieke netwerk kwamen aan bod, ook de stand van zaken van de Ijzeren Rijn werd uitvoerig besproken.  Frieda Brepoels: “Belangrijk in dit dossier is dat Nederland en België een politiek akkoord moeten sluiten over de kostenverdeling van de Ijzeren Rijn. Wij moeten alle kansen op Europese financiële steun in het kader van het TEN proberen open te houden."

De grensoverschrijdende personenverbinding is alvast een dossier waar de N-VA mandatarissen en de gemeente Weert het volmondig over eens zijn met elkaar. Uit een studie van MOVARES (quickscan Antwerpen-Weert)  blijkt dat zonder grootschalige aanpassingen aan de infrastructuur met een gebruikelijke kostendekkingsgraad voldoende reizigersvervoer behaald kan worden.  De gemeentes Weert, Lommel, Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel en Craenendonck zijn vragende partij.

Peter Luykx (N-VA): “Er is ruimte in de dienstregeling om de trein vanaf Neerpelt door te laten rijden tot aan Weert en binnen het uur weer te terug te laten zijn in Neerpelt. In Weert bestaat eveneens de mogelijkheid om aan te sluiten op de regionale trein richting Eindhoven.”

Alle stakeholders hebben baat bij een gezamelijke internationale aanpak.  Mobiliteitsnetwerken in de regio moeten blijvend op elkaar afgestemd worden om de economische vitaliteit te waarborgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is