Hervorming Orde van Architecten baart octopus

Door Peter Luykx op 13 december 2013, over deze onderwerpen: Ondernemen

De federale regering en de Nationale Orde van Architecten lijken het eens over de hervorming van de beroepsorde. N-VA-Kamerlid Peter Luykx is teleurgesteld door het gebrek aan ambitie: "In plaats van een transparante en moderne efficiënte structuur uit te werken, worden extra instellingen in het leven geroepen."

Luykx diende einde 2010 een wetsvoorstel in dat de Nationale Orde naar confederaal model hervormt. Enkel een volledige splitsing van de Orde kan de aandacht naar de kwaliteit en de inhoud van het beroep verleggen. Maar bevoegd minister Laruelle en de staatssecretarissen Verhersraeten en Wathelet hebben schaamteloos de beroepsorganisaties buitenspel gezet. In plaats van een duidelijk afgebakende tweeledige structuur transformeert de Orde naar een ware octopus, met een Vlaamse Orde van Architecten, de ‘ordre francophone et germanophone des Architectes’, het Federaal Bureau van de Ordes van Architecten en drie gewestelijke professionele kamers.
Minister Laruelle verleent bovendien bijkomende faciliteiten aan de architecten in de Vlaamse rand. Dit is ongehoord en in tegenspraak met de taalwetgeving.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is