Gijzeling ArcelorMittal: Turtelboom en De Clerck moeten ingrijpen

Door Peter Luykx op 4 oktober 2011

Voor N-VA-Kamerlid Peter Luykx is de gijzeling van directieleden in Flémalle door ontevreden arbeiders onaanvaardbaar. Hij roept minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en minister van Justitie Stefaan De Clerck dan ook op hun politieke verantwoordelijkheid te nemen. "Politie en parket zijn niet alleen bevoegd om in te grijpen bij een sociale gijzeling, ze zijn hier ook wettelijk toe verplicht. Zelfs wanneer  de gijzelaars (in dit geval de directie) hier zelf niet meteen vragende partij voor zouden zijn", stelt Luykx. 

Ontevreden arbeiders van ArcelorMittal bezetten sinds maandag het "Centre Acier" van Flémalle (Luik), de administratieve zetel van het bedrijf, en verhinderen de directieleden zo al twee dagen om het gebouw te verlaten. De N-VA vindt de manier waarop vakbonden hier omgaan met het stakingsrecht onaanvaardbaar. "Ook al stemt de economische realiteit vandaag – met herstructureringen of ontslagen – allerminst rooskleurig, het geeft de vakbonden of werknemers niet het recht om de werkgevers onder druk te zetten door middel van gijzeling", stelt Luykx.

Dat parket en politie in de Belgische sociale context aarzelen om in te grijpen in een sociaal geschil is begrijpelijk – zeker wanneer de werkgever zelf hen pas na 1 nacht gijzeling contacteert – maar niet goed te keuren. De politie had uit eigen beweging vroeger tot actie moeten overgaan. Sinds gisterenmiddag werd de directie gegijzeld, slechts deze ochtend kwam de federale politie ter plaatse.

Luykx roept de minister van Binnenlandse zaken en de minister van Justitie dan ook op om hun politieke verantwoordelijkheid te nemen. Zij kunnen en moeten politie en parket verplichten een einde te maken aan deze gijzeling. Doen politie en parket dit niet, riskeren zij zich schuldig te maken aan medeplichtigheid. In tijden van economische crisis zijn berichten over aanslepende gijzelingen van directieleden alleen maar schadelijk voor het investeringsklimaat in ons land, zeker wanneer de overheid niet of laattijdig ingrijpt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is