Europees vrijhandelsakkoord met Canada van groot belang voor Vlaamse economie en welvaart

Door Peter Luykx op 20 september 2016, over deze onderwerpen: Economie, Buitenlandse handel / handelsmissies, Buitenlandse Zaken
Europees vrijhandelsakkoord met Canada van groot belang voor Vlaamse economie en welvaart

Onder leiding van volksvertegenwoordiger Peter Luykx steunde de N-VA in de Kamer reeds de resolutie waarin de meerderheid zich uitsprak ten gunste van het TTIP-handelsverdrag met de VS. Vandaag roept Luykx op om ook het CETA-handelsverdrag tussen de EU en Canada te steunen. Wallonië staat alleen in zijn verzet tegen dat akkoord, maar verhindert daarmee dat België als lidstaat zijn instemming kan geven. “Terwijl over heel Europa de politieke rangen worden gesloten en iedereen het nut van CETA lijkt te beseffen, brengt de Waalse regering met haar houding het hele akkoord in gevaar”, aldus Luykx. “Wallonië gijzelt in dit dossier Vlaanderen, dat belangrijke handelsrelaties met Canada onderhoudt.”

Nu ook binnen de socialistische SPD in Duitsland een politieke meerderheid is gevonden om het CETA-verdrag te steunen, lijkt het belangrijkste obstakel van de baan. Het akkoord kan op de Canadees-Europese top van 27 oktober in principe worden getekend, om dan begin volgend jaar in voege te treden. “Met haar halsstarrigheid gijzelt de Waalse regering echter Vlaamse jobs en onze geloofwaardigheid in Europa. De export van Vlaanderen naar Canada bedraagt 87 procent van de Belgische export. De import naar Vlaanderen bedraagt zelfs bijna 97 procent van de totale import in België. Het niet-ratificeren van dit akkoord in België is een bedreiging voor de Vlaamse economie en welvaart”, waarschuwt Luykx.

Goed voor Europa, maar vooral voor Vlaanderen

Voor de Europese Unie is het grotere trans-Atlantische handelsverdrag TTIP zowel economisch als geopolitiek belangrijk: de Europese Commissie verwacht alleen al voor de EU een groei van 120 miljard euro per jaar. En het afsluiten van dit partnerschap betekent een hernieuwde strategische verbondenheid voor beide partijen.

Als open economie, afhankelijk van buitenlandse handel, heeft Vlaanderen in het bijzonder veel te winnen bij een goed onderhandeld TTIP-akkoord. Gelet op het aandeel van de VS in onze export is een ambitieus akkoord een must en een belangrijke waarborg voor de heropleving van onze economie. Zo biedt TTIP enorme kansen voor baggerbedrijven als Jan De Nul en DEME, die nu niet mogen opereren binnen de VS, alsook voor de Vlaamse havens, de petrochemie en de farmaceutische sector. “En laat ons de kmo’s niet vergeten, want Vlaanderen is een echte kmo-regio”, merkt Luykx op. “Dat er binnen TTIP een specifiek kmo-hoofdstuk komt, juichen we dan ook toe.”

Maximale transparantie

“Onze steun aan het principe van de vrijhandel neemt niet weg dat we als partij de bezorgheden van de burgers in grote mate begrijpen en delen”, besluit Luykx. “Bij het verdere verloop van de onderhandelingen moet de vraag naar transparantie zo maximaal mogelijk worden ingevuld. En een eventueel akkoord mag de Europese standaarden niet afzwakken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is