Erken eindelijk de verantwoordelijkheid van Kabila in Oost-Congo

Door Peter Luykx, Karl Vanlouwe op 22 maart 2013, over deze onderwerpen: Afrika, Ontwikkelings|samenwerking

Exact vier jaar na het vredesakkoord en één jaar na de heropflakkering van het geweld in Oost-Congo vraagt de N-VA een koerswijziging van het Belgisch Congobeleid. Ze dient daarvoor een parlementaire resolutie in.
 
Kamerlid Peter Luykx: "De situatie in de Kivu-provincies blijft fragiel. Onze resolutie vraagt dat de engagementen van Addis Abeba worden nageleefd, niet alleen door de buurlanden, maar in de eerste plaats door Congo zelf. Het Belgische beleid is echter telkens: ‘ne touche pas à Kabila’. Terwijl hij zelf mee aan de basis ligt van het conflict.”

Met haar resolutie wil de N-VA dat de federale regering een helder beleid voert ten aanzien van Kabila, Congo en haar buurlanden, waarin we kritisch zijn en ook gepaste maatregelen nemen.

“Congo is onze belangrijkste partner voor de ontwikkelingssamenwerking”, zegt senator Karl vanlouwe. “Wend deze invloed positief aan. We vragen de regering ook om eindelijk werk te maken van een Centraal-Afrikanota, waarvan de laatste dateert uit de jaren 1990.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is