"Een Europa dat beschermt”: veiligheid en migratie hoog op agenda op EU conferentie in Wenen

Door Peter Luykx op 19 november 2018, over deze onderwerpen: Europese Unie

Vandaag en morgen komen delegaties van alle nationale parlementen in de Europese Unie opnieuw samen voor de halfjaarlijkse COSAC conferentie, ditmaal in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Onder Oostenrijks voorzitterschap van de Europese Unie staan 'veiligheid' en 'migratie' hoog op de agenda. Deze thema's werden vandaag dan ook uitvoerig besproken.

Kamerlid Peter Luykx bracht hier het Global Compact for Migration onder de aandacht en benadrukte dat het debat over dit document wel degelijk gevoerd moet worden: 

"Dank u wel voorzitter,

Laat mij beginnen met Oostenrijk een pluim te geven met de organisatie van deze COSAC en ook met de keuze van de prioriteiten van het Oostenrijks voorzitterschap: “een Europa dat beschermt”. Veiligheid en het bestrijden van illegale migratie zijn ook thema’s die mijn partij N-VA in België en in Vlaanderen erg belangrijk vindt.

De huidige discussie over het Global Compact for migration toont dat migratie een gevoelig en belangrijk thema blijft.  Het is duidelijk dat Europa niet unisono dit pact steunt, Australia en de VS steunen dit pact evenmin. Ook mijn partij stelt ernstige vragen bij het migratiepact van Marrakech. In België laat de regering het pact momenteel juridisch onderzoeken door experten.

Collega’s, wij mogen dit debat niet uit de weg gaan. Dit gremium laat niet toe om ten gronde de discussie te voeren, maar alvast de mogelijke juridisch bindende impact van dit migratiepact moet onderzocht worden. In welke mate is dit nu wel of niet bindend, kunnen juridische precedenten het gewenste migratiebeleid in de toekomst in de weg staan? In het verdrag wordt alle migratie over één kam geschoren en wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere en irreguliere migratie. De verdienste van deze tekst is dat wereldwijd landen rond de tafel gaan zitten om te praten over migratie. Het argument dat een multilaterale benadering noodzakelijk is, mag een kritische beschouwing van het pact niet in de weg staan. Het debat moet gevoerd worden."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is