De puntjes op de economische diplomatie

Door Peter Luykx op 15 november 2014, over deze onderwerpen: Diplomatie, Economie

Tijdens het Kamerdebat over de beleidsverklaring van minister Reynders kwam de economische diplomatie, een initiatief van de minister uit de vorige legislatuur, kort aan bod. In het regeerakkoord staat niet dat deze regering dit beleid verderzet. Er staat evenmin dat de federale regering verder gaat met het aanduiden van economische diplomaten. Het akkoord vermeldt wel duidelijk dat federaal de deelstaten moet ‘ondersteunen’. Dit legt op juiste wijze de hiërarchische verhoudingen vast van de huidige federale status waarin België verkeert.

Kamerlid d’Allemagne (CDH) was gechoqueerd door deze ‘confederale’ kijk op de organisatie van buitenlandse betrekkingen. Vreemd, want dit regeerakkoord verwijst louter naar de Belgische realiteit zoals die vandaag bestaat. In dit complexe land is het nodig dat de samenwerking tussen de federale en regionale overheden wordt verbeterd doordat elke overheid respect toont voor de bevoegdheden van de andere overheden. Wat betreft de economische diplomatie lezen wij dus graag in het regeerakkoord de bevestiging dat de Belgische diplomatie er is ter ondersteuning van de deelstaten. Vanzelfsprekend, omdat de deelstaten op het vlak van economische diplomatie een exclusieve bevoegdheid hebben wat betreft buitenlandse handel en het aantrekken van investeringen. En dit geldt voor zowel het zuiden als het noorden van dit land.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is