Constructieve ontmoeting rond relaties met Taiwan

Door Peter Luykx op 14 maart 2018, over deze onderwerpen: Diplomatie

In navolging van een parlementaire zending naar Taiwan (ROC) in november 2017, vond er vandaag een debriefing lunch plaats tussen de delegatieleden en de Vertegenwoordiger van Taiwan bij de EU en België, dhr. Tseng Ho-Jen. Op de agenda van deze ontmoeting stond uiteraard een terugblik naar de boeiende zending van enkele maanden terug, maar ook een vooruitblik naar een verdere samenwerking.

Voor Peter Luykx staat een parlementaire resolutie uit 2015 met betrekking tot de relatie tussen België en Taiwan hierbij centraal. "Het federaal parlement heeft destijds via deze resolutie enkele engagementen van onze regering ten aanzien van Taiwan geëist. Het is nu tijd om de regering hierop aan te spreken en te vragen hoe ver zij hier in staat," aldus het parlementslid en auteur van de resolutie. Hierbij wil hij focussen op twee zaken. Ten eerste is het nodig dat Taiwan opnieuw wordt toegelaten om aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten van de World Health Assembly. Terwijl dit in het verleden reeds mogelijk is geweest, was Taiwan afgelopen jaar niet welkom bij de WHA. Het is belangrijk dat dit bij haar volgende bijeenkomst in mei terug anders is. Daarnaast wil Peter Luykx graag van de regering te weten komen welke stappen zij onderneemt om de economische betrekkingen verder uit te bouwen. In de resolutie uit 2015 werd de parlementaire wens geuit dat de EU een overeenkomst zou sluiten om investeringen aan te moedigen en wederzijds te beschermen (met name een Bilateral Investment Agreement, BIA), zoals datgene waarover de EU al met China onderhandelt. Tenslotte besprak de delegatie nog actuele ontwikkelingen, waaronder de geplande grondwetswijziging door Chinese leider Xi Jinping.

 

Aanwezige delegatieleden:

-Peter Luykx (N-VA, federaal)

-Wim Van der Donckt (N-VA, federaal)

-Peter Persyn (N-VA, Vlaams)

-Els Van Hoof (CD&V, federaal)

-George Dallemagne (cdH, federaal)

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is