Bouwsector heeft structurele hervorming loonkost nodig

Door Peter Luykx op 8 augustus 2012

De bouwsector tempert de verwachtingen en vraagt extra ondersteuning. Peter Luykx, Kamerlid voor de N-VA en bedrijfsleider in de bouwsector, vraagt met aandrang dat de federale regering een flankerend beleid voor deze noodlijdende sector uittekent.

De cijfers van de Confederatie Bouw Limburg en VOKA Limburg winden er geen doekjes om: 52% van de Limburgse bouwbedrijven verwacht een daling van de winst in 2012, terwijl 21% eraan denkt om het personeelsbestand af te bouwen. Deze negatieve stemming onder de Limburgse bouwondernemers is voornamelijk toe te schrijven aan de hoge loonkost en de keiharde concurrentie met buitenlandse bedrijven. 

Peter Luykx: "De cijfers illustreren een constante in alle arbeidsintensieve sectoren. Onze ondernemingen kampen met een fundamenteel verschillende kostenstructuur in vergelijking met de buurlanden, waardoor hun winstmarges teruglopen".

Het voornemen om het personeelsbestand in de bouw terug te schroeven is opmerkelijk, want er is een tekort aan goed opgeleide bouwvakkers op onze arbeidsmarkt. Bouwondernemingen denken dus twee keer na vooraleer ze mensen op straat te zetten. 

Stimulerend beleid nodig
Peter Luykx: "Als we onze noodlijdende, arbeidsintensieve sectoren opnieuw zuurstof willen geven, moet er in eerste plaats gewerkt worden aan de afbouw van de fiscale en parafiscale lasten op werknemers en bedrijven. Onze bouwondernemers hebben het moeilijk om tegen competitieve prijzen te werken, met slinkende orderboekjes tot gevolg, ten voordele van buitenlandse concurrenten. We hebben een stimulerend beleid nodig!"

Een regering die zichzelf ernstig neemt, grijpt de alarmsignalen aan om een volwaardig relanceplan uit te werken, dat stimulerend is voor het investerings- en ondernemingsklimaat. Anders dreigt de bouwsector echt in de verdrukking te raken. "In die zin is het signaal dat Confederatie Bouw en VOKA uitsturen een noodkreet waar de beleidsmakers dringend gevolg aan moeten geven", zegt Luykx.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is