Bescherming religieuze minderheden: crucialer dan ooit

Door Peter Luykx op 20 juli 2017, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Verandering
Peter Luykx

De bescherming van religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika moet een speerpunt van ons buitenlands beleid worden. De bevoegde Kamercommissie sprak zich daar al unaniem over uit in juni. Vandaag werd de resolutie ook door de plenaire vergadering aangenomen. Kamerlid Peter Luykx, samen met Peter De Roover en Brecht Vermeulen een van de bezielers van het voorstel, reageert tevreden.

“Het draagvlak onder de partijen om religieuze minderheden beter te beschermen, is groot. En maar goed ook: van Libië tot Irak moeten zij – ondanks hun diepe historische wortels in de regio – in toenemende mate vechten voor hun toekomst”, stelt Luykx. “Als deze gemeenschappen verdwijnen, dan betekent dat een groot verlies aan cultureel erfgoed en mensenlevens.”

Pluim voor regering

De federale regering nam al veel lovenswaardige initiatieven om religieuze minderheden te helpen. Met deze resolutie wil de N-VA ook vanuit het parlement de nodige ruggensteun geven om het goede beleid verder te zetten. “Het feit dat ons voorstel unaniem werd goedgekeurd, is een pluim voor het werk van deze regering”, besluit Luykx.

Lezing door N-VA Internationaal

In navolging van dit parlementaire initiatief, organiseerde N-VA Internationaal eergisteren een druk bijgewoonde lezing over de hachelijke situatie van religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Gastheren waren parlementsleden Karl Vanlouwe, Peter Luykx en staatssecretaris Theo Francken. Die laatste mocht de lezing aftrappen met een situatieschets van de penibele situatie waarin religieuze minderheden zich in het Midden-Oosten bevinden. Parlementsleden Karel Vanlouwe (Vlaams Parlement) en Peter Luykx stelden hun parallelle resoluties voor. "Facta, non verba (geen woorden maar daden)", zei Peter Luykx. "Ik kom al sinds vorige legislatuur, toen ik in de oppositie zat, op voor de religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dat dit initiatief er nu effectief is en morgen door een meerderheid in de Kamer zal worden goedgekeurd is, een bewijs van onze rechtlijnigheid."

Gastsprekers van dienst waren oud-diplomaat Mark Geleyn en de Syrische priester Dibo (Thomas) Habbabé die vanuit hun persoonlijke ervaringen de lezing des te interessanter maakten. De vele anekdotes van de gastsprekers maakte het geheel compleet. De opkomst toonde alvast aan dat de interesse voor dit onderwerp hoog ligt. N-VA Internationaal kijkt dan ook tevreden terug naar deze geslaagde lezing.

 

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is