België laat IJzeren Rijn in de steek

Door Peter Luykx op 23 juni 2011

Naar aanleiding van de opening van Kristalpark III in Lommel, waarbij de IJzeren Rijn een cruciale rol speelt, kaartte Limburgs Kamerlid Peter Luykx (N-VA) vanmiddag het dossier aan bij staatssecretaris Schouppe. "Over de inspanningen van de Belgische regering, kreeg ik de afgelopen maanden steeds een geruststellend antwoord. Zowel Leterme, Vervotte als  Schouppe onderstrepen het belang van de IJzeren Rijn." Ook uit de briefwisseling tussen premier Leterme en Nederlands premier Rutte blijkt optimisme. Maar…

… uit een schriftelijk antwoord van Eurocommissaris Siim Kallas op een vraag van partijgenote Frieda Brepoels blijkt dat de Belgische regering zélf geen stappen heeft ondernomen om het dossier te reactiveren. Tijdens besprekingen met de Commissie over de toekomst van het Trans-Europese Vervoersnetwerk brengt ons land de IJzeren Rijn niet eens ter sprake! Peter Luykx confronteerde staatssecretaris Schouppe tijdens de plenaire vergadering met deze nieuwe feiten. Maar Schouppe volhardt in de boosheid en zegt dat alles goed loopt.

Europese subsidies teruggegeven
In oktober 2010 waarschuwde Europees Commissaris voor Transport Kallas nog dat het getouwtrek tussen Nederland en België de Europese subsidies in gevaar brengt. Peter Luykx: "Vandaag staat vast dat ons land 4,45 miljoen van de voorziene 7,29 miljoen euro Europese subsidies gewoonweg heeft teruggegeven. Blijkbaar gelooft deze regering niet meer in de IJzeren Rijn."

Maat voor niets
Op 4 juli vindt een ontmoeting plaats tussen staatssecretaris Schouppe en zijn ambtsgenoot Melanie Schultz van Haegen. Limburger Peter Luykx:"Een maat voor niets. De ontmoeting wordt gereduceerd tot een beleefdheidsbezoek. De regering neemt duidelijk mijn recent ingediende resolutie niet ter harte om één vertegenwoordiger voor ons land aan te duiden. Wij willen een gecoördineerde aanpak door één verantwoordelijke minister. Het uitblijven van een akkoord tussen Nederland en België is ook de verantwoordelijkheid van deze regering."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is