Neen aan een pan-Europese Kieskring

Door Peter Luykx op 29 juli 2016

Kamerlid Peter Luykx (N-VA) gaat in verzet tegen de Europese agenda van Minister Reynders

Amper een maand na het noodlottige Brexit-referendum oppert Minister Reynders op de Raad Algemene Zaken in Bratislava het plan voor een pan-Europese kieskring, waar een aantal parlementsleden over de landsgrenzen heen verkozen worden. Volksvertegenwoordiger Peter Luykx volgt in de Kamer de Europese dossiers op voor de N-VA en hekelt het gebrek aan eurorealisme van de minister. “De keuze voor een Europese kieskring is de keuze voor een federaal Europa. De minister blijft koppig tegen de stroom inzwemmen en zal met deze visie voor een nieuw Europa geen partner in ons vinden”, aldus Luykx.

Op de dag van het referendum riep ik de premier in de plenaire vergadering op om vanuit een eurorealistisch perspectief Europa in vraag te durven stellen en het pad naar een Europese superstaat te verlaten. De Britse bevolking had zoals zovele andere Europese burgers haar ongenoegen over het democratisch deficit, gebrek aan transparantie en daadkracht van de Unie duidelijk laten blijken. De traditionele eurofiele aanpak, die pleit voor meer integratie en institutionalisering, had bij gebrek aan draagvlak gefaald en liep op haar laatste benen, zo redeneerde Luykx.

Onterecht blijkt nu, als Minister Reynders het oprichten van een kieskring weer op tafel legt bij de gesprekken over de herinrichting van het parlement en de Unie. Wat de minister hier verkondigt, is noch een regeringsstandpunt, noch een nieuw idee. In de periode 2009-2012 was het de Britse Liberaal Andrew Duff, toenmalig voorzitter van de Union of European Federalists (UEF) en Europarlementslid, die het plan voor het eerst lanceerde. De UEF, een politieke drukkingsgroep die pleit voor een Federaal Europa, zag met de creatie van een gemeenschappelijke kieskring de mogelijkheid om de parlementarisering en institutionalisering van de Unie een duwtje in de rug te geven. Een eerste stap in de richting van een Federale Staat Europa. Het plan Duff stierf gelukkig een stille dood op de banken van het Europese Parlement. Maar als het in de ene of andere vorm terug op tafel komt, zullen wij net als toen radicaal tegen stemmen. Trouwens, zou deze hervorming gaan ten koste van de lidstaten, of denkt de minister de vertrekkende Britse MEP’s te vervangen door zijn pan-Europese?  Leg dat maar eens uit aan de bevolking in deze budgettair moeilijke tijden?

Als partij geloven wij in een Europees project, niet in één van meer Europa, maar van een beter Europa, dichter bij de burger. Dit kan enkel als we de wisselwerking tussen soevereine parlementen van natie en regio met dat van de EU versterken. Door de rol van de regio’s binnen Europa, zoals Schotland, Catalonië en Vlaanderen te erkennen, vergroten we het draagvlak van Europa.

Wanneer  de leiders van de 27 resterende EU lidstaten in September samenkomen in Bratislava moeten zij in de eerste plaats Europa teruggeven aan haar lidstaten. Het ‘post-Brexit’ Europa moet aansluiten bij de politieke realiteit van haar lidstaten. Willen we de kloof met de burger dichten, zal het niet zijn door onszelf in te beelden dat EU één democratie is met een federale Europese kieskring. Wel door te beseffen dat EU bestaat uit 28, binnenkort 27 democratieën.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is